koffiebonen op een roze achtergrond
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Alternatieve beleggingen: extra energie voor je portefeuille?

Waarom nu?

Nu de langste periode van economische groei haperingen begint te vertonen, is het in onze ogen de hoogste tijd ervoor te zorgen dat de portefeuilles van beleggers echt gespreid blijven. Vooral omdat staatsobligaties, die lang gezien werden als risicoafdekking in een eenvoudige 60/40-portefeuille, nog maar weinig inkomsten kunnen bieden en de afgelopen jaren gelijk op hebben bewogen met aandelen, vooral in tijden waarin beleggers bang waren voor inflatie. Daarom is het voor ons geen verrassing dat alternatieve beleggingen voor alle soorten beleggers een waardevol instrument zijn geworden.1

Een oppepper voor je portefeuille?

In onze ogen vraagt de huidige complexe, snel veranderende wereld om een nieuwe kijk op de portefeuille-opbouw. Met als doel zorgen dat portefeuilles veerkrachtiger worden, beter opgewassen zijn tegen onzekerheid en gericht op de opbrengsten die beleggers nastreven.

Omdat we een steeds groter universum ter beschikking hebben, kunnen beleggers hun aandacht verschuiven naar enerzijds een sterkere inzet van indexproducten en anderzijds gericht zoeken naar alfa en alternatieve beleggingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat alternatieve beleggingen meer dan ooit een strategische rol kunnen spelen in de kernportefeuille, om betere, toekomstgerichte portefeuilles op te bouwen.

22 percent
Alternatieve beleggingen blijven ook in volatiele markten in trek bij wereldwijde asset-allocatiespecialisten.

Bron: BlackRock, 30 januari 2020.

 

43 percent
Het grootste deel van de alternatieve beleggingen is belegd in hedgefondsen, vooral fundamentele long/short-strategieën.

Bron: BlackRock, 30 januari 2020.

Alternatieve beleggingen kunnen profiteren van:

1 Spreiding

Dankzij unieke risicopremies bieden alternatieve beleggingen toegang tot verschillende bronnen van ongecorreleerd rendement, waardoor ze de spreiding van de portefeuille wezenlijk vergroten.

2 Gunstiger risico/rendementsprofiel

Volgens de moderne portefeuilletheorie kan de toevoeging van gespreide rendementsstromen aan een portefeuille het risicogewogen rendement verbeteren. Alternatieve beleggingen kunnen daarmee een waardevol instrument zijn om de portefeuille meer veerkracht te geven.

3 Bescherming tegen marktdalingen

Dalingen van alternatieve beleggingen duurden doorgaans korter en waren minder diep dan die van de aandelenmarkten. Als systeemrisico’s optraden, verloren alternatieve beleggingen minder waarde, zodat ze over de langere termijn een grotere bescherming tegen staartrisico kunnen bieden.2.

1 De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen inde loop van de tijd veranderen.
2 Deze beleggingen van deze strategie kunnen een lage liquiditeit hebben, waardoor de waarde van ervan minder goed voorspelbaar is. In extreme gevallen is het mogelijk dat de strategie niet in staat is de belegging tegen de laatste marktkoers of tegen een als redelijk te beschouwen koers te realiseren.

Bron: BlackRock, Bloomberg. HFRI Fund Weighted Composite Index, januari 1994 t/m december 2018.