Aksjer

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

- - - - -11,27
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-11,07 - - - -6,35
Referanse (%)

per 31.jan.2021

0,91 - - - 1,56
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,49 1,49 -3,76 -11,07 - - - -10,71
Referanse (%)

per 31.jan.2021

0,03 0,03 0,06 0,91 - - - 2,71

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 01.mar.2021 USD 680,58
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger 3 828
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 17.feb.2012
Startdato 08.mai.2019
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks -
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 2,07%
ISIN LU1991022069
Bloomberg-børskode BRADA2E
Kostnadsprosent 1,50%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BGV1JW8
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per - -
3 års beta per - -
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn under undersøkelses- og beslutningsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant, intern ESG-forskning, som sammen med flere andre undersøkelsesresultater danner grunnlag for den aktive porteføljevektingen i forhold til en referanseindeks (eller vekting implementert for å oppnå et absolutt avkastningsutfall, hvis aktuelt). Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.jan.2021
Navn Vekt (%)
ALLIANT ENERGY CORP 1,24
ONE GAS INC 1,23
IDACORP INC 1,20
EATON CORPORATION PLC 1,18
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,18
Navn Vekt (%)
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1,17
VISA INC 1,16
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,07
INVESTORS BANCORP INC 1,07
CMS ENERGY CORPORATION 1,02
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 EUR - 88,98 0,99 1,13 107,22 86,91 - LU1991022069 - -
Class I2 Hedged SEK - 89,51 0,41 0,46 97,28 89,05 - LU1873114208 - -
Class I2 USD Ingen 103,61 0,49 0,48 112,16 103,00 - LU1653088168 - -
Class D2 USD Ingen 108,99 0,51 0,47 118,27 108,38 - LU1238068321 - -
Class A2 GBP Ingen 144,33 0,82 0,57 178,76 141,28 - LU0784324112 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 117,96 0,54 0,46 128,79 117,40 - LU0725892383 - -
Class A2 AUD Ingen 164,52 1,05 0,64 226,74 159,19 - LU0840974975 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 308,13 44,22 0,48 10 112,01 9 258,20 - LU1791183780 - -
Class X2 USD Ingen 154,58 0,74 0,48 166,36 153,47 - LU0849781678 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 96,47 0,44 0,46 105,14 96,01 - LU1323999489 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 116,06 0,52 0,45 126,79 115,52 - LU0765562458 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 104,98 0,48 0,46 114,09 104,40 - LU1246651910 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 113,93 0,51 0,45 124,76 113,41 - LU0725892466 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 95,41 0,44 0,46 104,37 94,96 - LU1238068594 - -
Class A2 USD Ingen 126,66 0,59 0,47 137,89 126,04 - LU0725887540 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.