Råvare

SPDM

iShares Physical Palladium ETC

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Indeksen er ikke en referanseindeks i henhold til EU-forordningen 2016/1011 (referanseverdiforordningen).

 

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 9,5 1,3 13,6 -32,8 23,1 55,6 19,1 51,4 23,0 -18,8
Indeks (%) 11,0 2,4 13,3 -32,6 23,6 56,2 19,6 52,0 23,4 -18,6
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

16,54 52,40 38,97 -18,83 16,35
Indeks (%)

per 30.sep.2022

17,01 53,02 39,49 -18,67 16,59
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
7,76 1,12 13,22 10,40 7,39
Indeks (%) 7,98 1,36 13,57 10,79 7,77
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,22 3,73 -8,31 -6,20 7,76 3,38 86,03 168,85 129,26
Indeks (%) -1,04 3,75 -8,27 -6,10 7,98 4,15 88,91 178,54 139,10

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 02.des.2022 USD 24 053 196
Fondsstart 08.apr.2011
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Råvare
Indeks London Palladium PM Fix
Utestående aksjer per 02.des.2022 446 207
Tonn i forvaltningsinstitusjonen per 02.des.2022 0,40
Unser i forvaltningsinstitusjonen per 02.des.2022 12 835,22
Daglig metallrett per verdipapir per 02.des.2022 0,028765162
Samlet kostnadsprosent 0,20%
Bruk av inntekt Uten inntekt
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysisk metall
Rebalanseringfrekvens Ingen
Metode Physical Replication
UCITS Nei
UCITS-kvalifisert Ja
Utstedende selskap iShares Physical Metals plc
Arrangør BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depotmottaker JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Regnskapsårets slutt 30 april
Bloomberg Ticker SPDM LN
ISIN IE00B4556L06

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Index Level per 02.des.2022 USD 1 874,00
Index Ticker PLDMLNPM

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SPDM GBP 11.apr.2011 B4JV4D2 SPDM LN SPDM.L INAVPLDG SPDMGINAV.DE IE00B4556L06 A1KWPT 12881557 - -
London Stock Exchange IPDM USD 11.apr.2011 B4556L0 IPDM LN IPDM.L INAVPLDU SPDMUINAV.DE IE00B4556L06 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.