Multi Asset

Flexible Multi-Asset Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 EUR 429,01
Antall beholdninger per 31.jan.2019 996
Basisvaluta EUR
Fondsstart 04.jan.1999
Startdato 18.okt.2012
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar USD Moderate Allocation
Referanseindeks 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,02%
ISIN LU0827879924
Bloomberg-børskode BFMD2UH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B7TKVM8
Bloomberg-referanse, børskode MSWCGWEURH
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for Flexible Multi-Asset Fund Class D2 Hedged, per 31.jan.2019 vurdert mot 674 USD Moderate Allocation fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.05 12/01/2019 7,63
ITALY (REPUBLIC OF) 4.25 02/01/2019 6,52
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 2,52
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 1,90
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 1,80
Navn Vekt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,96
APPLE INC 0,82
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 0,78
MICROSOFT CORP 0,73
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 0,66
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged USD Ingen 39,67 0,07 0,18 39,67 36,60 - LU0827879924 - -
Class I2 EUR - 10,20 0,01 0,10 10,26 9,45 - LU1822773989 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 37,85 0,07 0,19 37,85 34,96 - LU0494093205 - -
Class A2 EUR Ingen 15,09 0,02 0,13 15,23 14,00 - LU0093503497 - -
Class D2 EUR Ingen 16,16 0,03 0,19 16,26 14,97 - LU0473185139 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.