Aksjer

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014
Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015
Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

6,09 -4,13 4,94 17,32 -10,58
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
5,44 5,44 0,64 -9,13 21,96 23,05 90,52 6,76

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 1 431,30
Antall beholdninger per 31.jan.2019 235
Basisvaluta USD
Fondsstart 13.okt.2006
Startdato 28.nov.2007
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,83%
ISIN LU0326426086
Bloomberg-børskode MLGESA2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B43MP94
Bloomberg-referanse, børskode NDDUWI
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering SGD 5 000,00
Minimum påfølgende investering SGD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Enhanced Equity Yield Fund Class A2 Hedged, per 31.jul.2018 vurdert mot 228 Other Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
CITIGROUP INC 2,46
MICROSOFT CORPORATION 2,35
ALTRIA GROUP INC 2,16
JOHNSON & JOHNSON 2,13
AMGEN INC 2,09
Navn Vekt (%)
APPLE INC 2,07
MERCK & CO INC 2,07
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 2,06
CANON INC 2,03
TELUS CORPORATION 1,99
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged SGD Ingen 11,19 0,08 0,72 11,80 10,23 - LU0326426086 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,00 0,06 0,67 9,61 8,24 - LU0827880930 - -
Class X2 USD - 10,04 0,07 0,70 10,44 9,14 - LU0265554344 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,47 0,05 0,59 9,57 7,84 - LU1116320141 - -
Class A2 USD Ingen 13,60 0,09 0,67 14,25 12,42 - LU0265550359 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 5,07 0,04 0,80 5,68 4,63 - LU0265550946 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 87,12 0,58 0,67 98,31 80,79 - LU1149717743 - -
Class I3 USD Månedlig 10,16 0,06 0,59 11,22 9,36 - LU1630945258 - -
Class D2 USD Ingen 14,75 0,10 0,68 15,40 13,45 - LU0368268602 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 83,94 0,57 0,68 95,24 77,73 - LU1116320901 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,10 0,07 0,70 11,22 9,21 - LU1379101360 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 3,76 0,03 0,80 4,35 3,44 - LU0278719090 - -
Class A8 Hedged CAD Månedlig 8,43 0,06 0,72 9,52 7,79 - LU1116320497 - -
Class I2 EUR - 11,05 0,10 0,91 11,18 9,93 - LU1791805960 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 8,49 0,05 0,59 9,59 7,86 - LU1116319648 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 5,42 0,03 0,56 6,04 4,94 - LU0265552215 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 8,25 0,06 0,73 9,45 7,66 - LU1116319994 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,59 0,06 0,70 9,24 7,88 - LU0278718100 - -
Class A6 USD Månedlig 8,62 0,05 0,58 9,68 7,97 - LU1116320737 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Robert Fisher
Robert Fisher

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.