Renter

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 25.jan.2022 USD 973
Net Assets of Fund per 02.des.2021 USD 1 005 441 032
Startdato 02.des.2021
Fondsstart 11.apr.2008
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,03%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 500 000,00
Minimum påfølgende investering USD 5 000,00
Utdelingsfrekvens -
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN IE0004XHE738
SEDOL BLB5B63

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2021 150
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per 30.nov.2021 12,49
Vektet gjsn. forfall per 30.nov.2021 13,13
Standardavvik 3 år per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2021
Navn Vekt (%)
UK I/L GILT 0.125 03/22/2068 1,74
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055 1,64
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 3.875 04/15/2029 1,42
UK I/L GILT 0.5 03/22/2050 1,41
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,40
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,37
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,34
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class Flexible USD - 9,74 -0,02 -0,19 25.jan.2022 10,04 9,67 IE0004XHE738 -
Inst USD Ingen 16,06 -0,03 -0,19 25.jan.2022 16,64 14,89 IE00B3C8NT28 -
Class D USD Ingen 12,63 -0,02 -0,19 25.jan.2022 13,08 11,71 IE00BD0NC367 -
Class Flexible Acc EUR - 10,06 0,01 0,12 25.jan.2022 10,38 9,92 IE000KD5RQM5 -
Flex USD Ingen 18,82 -0,04 -0,19 25.jan.2022 19,49 17,43 IE00B2PPWQ36 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.