Renter

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Fremvoksende markeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere 'likviditetsrisiko', restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer, manglende/forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode samt bærekraftsrelatert risiko. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske, bærekraftsrelaterte eller reguleringsmessige hendelser. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Rentepapirer som utstedes eller garanteres av statlige enheter i fremvoksende markeder opplever generelt høyere "Kredittrisiko" enn i utviklede land.
Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 24.nov.2021 USD 341,24
Fondsstart 18.okt.2021
Startdato 18.okt.2021
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger -
Basisvaluta Amerikanske dollar
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,05%
ISIN IE00058RY3Y6
Bloomberg-børskode ISCBIUF
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BMYX8M6
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Trade Date + 2 days
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 500 000,00
Minimum påfølgende investering USD 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Modifisert durasjon per - -
Effektiv durasjon per - -
Vektet gjsn. forfall per - -
WAL til verste per - -

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

Beklager, beste beholdninger er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, sektorer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class Flexible USD - 10,20 0,00 0,05 10,20 10,00 10,19 IE00058RY3Y6 10,21 -
Class Institutional USD - 10,20 0,00 0,05 10,20 10,00 10,19 IE000VJMUIV7 10,21 -
Class S USD - 10,20 0,00 0,05 10,20 10,00 10,19 IE000720VRP1 10,21 -
Class D GBP - 10,75 0,02 0,17 10,75 10,00 10,74 IE000WV9SR42 10,76 -
Class D USD - 10,20 0,00 0,05 10,20 10,00 10,19 IE000CW2NLR8 10,21 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Iain Court
Iain Court

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.