Renter

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av referanseindeksens ESG-screening før det investeres. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 1 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -1,5
Referanseindeks (%) -2,9
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

- - - - -13,97
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2022

- - - - -16,54
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-12,27 - - - -5,87
Referanse (%) -15,28 - - - -7,16
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-10,91 3,22 0,21 -8,40 -12,27 - - - -10,32
Referanse (%) -13,15 2,79 -0,35 -10,39 -15,28 - - - -12,52

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 09.aug.2022 EUR 121 731 599
Net Assets of Fund per 09.aug.2022 USD 978 664 367
Startdato 12.okt.2020
Fondsstart 12.feb.2020
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks BBG Global Aggregate Corporate Index
Indeksbørskode LGCPTRUU
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,03%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 500 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode ISGCBHE
ISIN IE00BMC44015
SEDOL BMC4401

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.jun.2022 7 094
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Avkastning til forfall per 09.aug.2022 4,00%
Modifisert durasjon per 09.aug.2022 6,57
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 09.aug.2022 4,00%
Effektiv durasjon per 09.aug.2022 6,53
Vektet gjsn. forfall per 09.aug.2022 9,20
WAL til verste per 09.aug.2022 9,20 Jahre

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 09.aug.2022
Navn Vekt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,28
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,15
BANK OF AMERICA CORP 0.976 04/22/2025 0,12
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,11
Navn Vekt (%)
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 2.75 04/15/2032 0,10
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 03/22/2028 0,09
NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 0,08
ENN ENERGY HOLDINGS LTD RegS 4.625 05/17/2027 0,08
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,08
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 09.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 09.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 09.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 09.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 09.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,91 -0,02 -0,27 09.aug.2022 10,23 8,56 IE00BMC44015 -
Class Q Acc Hedged EUR - 9,38 -0,03 -0,27 09.aug.2022 10,77 9,02 IE00BJN4RJ97 -
Class D Dist Hedged AUD Halvårlig 10,22 -0,03 -0,26 09.aug.2022 10,33 10,00 IE000Y1LWY25 -
Class Inst Acc USD - 9,12 -0,02 -0,27 09.aug.2022 10,83 8,78 IE00BJN4RH73 -
Flex Dist EUR hedged EUR - 8,73 -0,02 -0,27 09.aug.2022 10,02 8,51 IE00058C1MX3 -
Class Flexible Acc USD - 8,46 -0,02 -0,27 09.aug.2022 10,04 8,14 IE00BNDQ8C32 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 8,93 -0,02 -0,26 09.aug.2022 10,12 8,55 IE00BJN4S634 -
Class D Dist Hedged GBP - 8,62 -0,02 -0,26 09.aug.2022 10,08 8,38 IE00BJN4RF59 -
Class D Acc GBP Hedged GBP - 8,91 -0,02 -0,26 09.aug.2022 10,00 8,55 IE000PKMKVX7 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 8,91 -0,02 -0,26 09.aug.2022 10,14 8,54 IE00BP2C1Z01 -
Class D Acc Hedged EUR - 9,07 -0,02 -0,27 09.aug.2022 10,42 8,72 IE00BJN4RG66 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.