Renter

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Rentepapirer som utstedes eller garanteres av statlige enheter i fremvoksende markeder opplever generelt høyere "Kredittrisiko" enn i utviklede land. Spesielle risikofaktorer
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 1 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) -0,4
Referanseindeks (%) 5,3
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

- - - - -0,43
Referanseindeks (%)

per 31.des.2020

- - - - 5,26
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,43 - - - 4,36
Referanse (%)

per 31.des.2020

5,26 - - - 7,74
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,43 0,00 0,00 2,42 -0,43 - - - 7,07
Referanse (%)

per 31.des.2020

5,26 1,90 5,80 8,25 5,26 - - - 12,67

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 23.sep.2020 USD 116 814 838
Net Assets of Fund per 18.aug.2022 USD 2 230 355 875
Startdato 24.mai.2019
Fondsstart 04.mai.2018
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Indeksbørskode -
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,03%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 500 000,00
Minimum påfølgende investering USD 5 000,00
Utdelingsfrekvens -
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BIEBFUD
ISIN IE00BHZRKF90
SEDOL BHZRKF9

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.jul.2022 936
12 m følgende avkastning per 31.jan.2021 2,37
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Avkastning til forfall per 29.jul.2022 7,52%
Modifisert durasjon per 29.jul.2022 6,99
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.jul.2022 7,51%
Effektiv durasjon per 29.jul.2022 7,08
Vektet gjsn. forfall per 29.jul.2022 11,87
WAL til verste per 29.jul.2022 11,87 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.jul.2022 BB
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.jul.2022 93,43
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.jul.2022 3,15
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 01.okt.2020 49,87
Fondets Lipper Global-klassifisering per 01.okt.2020 Bond Emerging Markets Global HC
Fond i sammenligningsgruppen per 01.okt.2020 385
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.jul.2022 1 492,13
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.jul.2022 13,47
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.jul.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.mar.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.jul.2022 2,37%
MSCI - Kjernevåpen per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.jul.2022 0,16%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.jul.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.jul.2022 13,52%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.jul.2022 86,48%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,16% og oljesand 1,14%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.jul.2022
Navn Vekt (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,74
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,68
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,63
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,48
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,47
Navn Vekt (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,44
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,42
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,42
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.375 01/23/2031 0,41
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,41
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 23.sep.2020 10,80 8,41 IE00BHZRKF90 -
Inst Acc USD - 9,85 0,00 0,02 18.aug.2022 12,09 9,19 IE00BZ1NTF08 -
Class D Acc USD - 9,98 0,00 0,02 18.aug.2022 12,25 9,31 IE00BF2N5T53 -
Flex Hedged Acc EUR - 9,14 0,00 -0,01 18.aug.2022 11,43 8,54 IE00BD9H4C29 -
Class Flexible Acc USD - 8,49 0,00 0,02 18.aug.2022 10,41 7,92 IE00BF2N5S47 -
Class D Dist Hedged GBP - 7,60 0,00 0,01 18.aug.2022 9,94 7,31 IE00BKFVZB33 -
Inst Acc GBP - 9,25 0,03 0,35 18.aug.2022 10,04 8,67 IE00BLF0J488 -
Inst Hedged Acc EUR - 8,36 0,00 -0,01 18.aug.2022 10,47 7,82 IE00BJ9MTQ85 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.