Renter

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 24.jun.2019 GBP 21 599 616
Net Assets of Fund per 24.jun.2019 EUR 2 107 170 828
Basisvaluta EUR
Seriens valuta GBP
Fondsstart 25.nov.2016
Startdato 16.nov.2018
Antall beholdninger per 31.mai.2019 302
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks FTSE EMU Government Bond Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer -
ISIN IE00BYWHDP26
Bloomberg-børskode
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BYWHDP2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 500 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 5 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2019
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 1,06
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,87
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 04/25/2022 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 10/25/2021 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024 0,77
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class Flexible Hedged GBP - 10,85 0,02 0,23 10,86 9,98 10,84 IE00BYWHDP26 10,85 -
Class D EUR Ingen 10,83 0,02 0,22 10,84 9,99 10,82 IE00BD0NC037 10,83 -
Inst EUR Årlig 10,12 0,02 0,22 10,13 9,34 10,12 IE00B1N7ZB00 10,13 -
Flex EUR Ingen 24,78 0,05 0,22 24,81 22,87 24,77 IE0031080751 24,80 -
Inst EUR Ingen 24,14 0,05 0,22 24,16 22,28 24,12 IE0031080868 24,15 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.