Aksjer

BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund - Aggregate

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 EUR 9,54
Fondsstart 04.jun.2018
Startdato 04.jun.2018
Antall beholdninger per 31.jan.2019 169
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe ex-UK Large-Cap Equity
Referanseindeks MSCI Europe ex UK Net TR Index - in EUR
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,35%
ISIN IE00BFZP7G97
Bloomberg-børskode BRAEDEA
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFZP7G9
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
NESTLE SA 5,63
NOVARTIS AG 4,30
ROCHE HOLDING AG 3,26
SIEMENS AG 2,25
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,91
Navn Vekt (%)
UNILEVER NV 1,86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,65
VOLVO AB 1,64
TOTAL SA 1,63
WOLTERS KLUWER NV 1,62
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D Acc EUR - 96,32 1,07 1,12 101,42 85,39 96,32 IE00BFZP7G97 96,32 -
Class D Hedged Acc CHF - 96,14 1,06 1,12 101,40 85,26 96,14 IE00BFZP7H05 96,14 -
Class X Acc EUR - 96,55 1,07 1,12 101,43 85,56 96,55 IE00BFZP7K34 96,55 -
Class D Hedged Acc GBP - 97,71 1,09 1,12 102,02 86,64 97,71 IE00BG1DFF97 97,71 -
Class A Acc EUR - 96,23 1,07 1,12 101,15 85,35 96,23 IE00BDDRHC98 96,23 -
Class D Hedged Acc USD - 98,34 1,10 1,13 101,56 86,87 98,34 IE00BFZP7J29 98,34 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Simon Weinberger
Simon Weinberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.