Renter

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.feb.2019 USD 499,26
Antall beholdninger per 31.jan.2019 840
Basisvaluta USD
Fondsstart 23.okt.2012
Startdato 02.mai.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Bond
Referanseindeks FTSE World Government Bond Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,27%
ISIN LU1811364139
Bloomberg-børskode BGIGD2U
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFNBHT2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.375 01/31/2021 1,02
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2022 0,89
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2026 0,68
TREASURY NOTE 2.25 02/29/2020 0,52
TREASURY NOTE 2.625 08/15/2020 0,51
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.25 12/31/2023 0,48
TREASURY NOTE 2.25 08/15/2027 0,48
TREASURY NOTE 2.125 08/31/2020 0,47
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 0,44
TREASURY NOTE 2 02/15/2023 0,43
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 USD - 99,54 0,27 0,27 100,37 95,94 - LU1811364139 - -
Class N2 USD Ingen 98,29 0,27 0,28 99,11 95,06 - LU0839971503 - -
Class A2 USD Ingen 96,12 0,26 0,27 96,94 93,05 - LU0836513852 - -
Class N2 EUR Ingen 86,66 -0,15 -0,17 86,81 83,45 - LU0965779233 - -
Class N7 EUR Halvårlig 103,07 -0,18 -0,17 103,25 99,25 - LU0852473874 - -
Class D2 EUR Ingen 116,12 -0,21 -0,18 116,33 111,83 - LU0875157884 - -
Class X2 USD Ingen 99,10 0,28 0,28 99,91 95,82 - LU0826459850 - -
Class F2 USD Ingen 98,02 0,28 0,29 98,83 94,81 - LU0836517176 - -
Class X2 EUR Ingen 92,98 -0,41 -0,44 101,80 92,98 - LU0839970364 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.