Aksjer

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- -0,85 -2,19 10,42 18,18
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- -0,81 -2,02 10,54 18,20
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
18,18 8,47 - - 7,76
Referanse (%)

per 30.sep.2021

18,20 8,58 - - 7,83
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,23 -3,96 -8,10 18,18 27,63 - - 38,76
Referanse (%)

per 30.sep.2021

-1,25 -3,97 -8,09 18,20 28,03 - - 39,21

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 13.okt.2021 USD 64 271 490
Net Assets of Fund per 13.okt.2021 USD 14 053 422 648
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 26.sep.2008
Startdato 11.mai.2017
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.sep.2021 1 339
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,20%
ISIN IE00BYWYC907
Bloomberg-børskode BLEMUDA
Kostnadsprosent 0,20%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BYWYC90
Bloomberg-referanse, børskode NDUEEGF
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.okt.2021 BBB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.okt.2021 5,06
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.okt.2021 29,72
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.okt.2021 99,56
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.okt.2021 Equity Emerging Mkts Global
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.okt.2021 288,08
Fond i sammenligningsgruppen per 07.okt.2021 1 245
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.okt.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.apr.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.sep.2021 0,28%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.sep.2021 1,89%
MSCI - Kjernevåpen per 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.sep.2021 0,44%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.sep.2021 0,13%
MSCI - Tobakk per 30.sep.2021 0,39%

Dekning av selskapers engasjement per 30.sep.2021 99,78%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.sep.2021 0,22%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 2,23% og oljesand 0,13%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Class D, per 30.sep.2021 vurdert mot 2397 Global Emerging Markets Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.sep.2021
Navn Vekt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,51
TENCENT HOLDINGS LTD 4,33
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,80
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,52
MEITUAN 1,62
Navn Vekt (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,88
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,82
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,81
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0,75
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D USD Ingen 13,96 0,08 0,56 15,74 11,98 13,93 IE00BYWYC907 13,99 -
Flex EUR Ingen 19,76 0,07 0,34 21,42 16,83 19,71 IE00B3D07M82 19,80 -
Inst USD Ingen 18,25 0,10 0,56 20,59 15,68 18,20 IE00B3D07G23 18,28 -
Inst USD Kvartalsvis 12,41 0,07 0,56 14,21 10,84 12,38 IE00B3D07K68 12,43 -
Flex EUR Kvartalsvis 14,74 0,05 0,34 16,25 12,80 14,71 IE00B3D07Q21 14,77 -
Flex USD Ingen 20,67 0,12 0,56 23,29 17,72 20,62 IE00B3D07N99 20,71 -
Class D EUR Ingen 13,11 0,04 0,34 14,22 11,18 13,07 IE00BYWYCC39 13,13 -
Inst EUR Ingen 25,09 0,09 0,34 27,24 21,42 25,03 IE00B3D07F16 25,14 -
Inst EUR Kvartalsvis 14,12 0,05 0,34 15,55 12,26 14,08 IE00B3D07J53 14,14 -
Flex GBP Ingen 31,95 0,11 0,33 35,43 28,88 31,87 IE00B3D07P14 32,02 -
Flex GBP Kvartalsvis 14,43 0,05 0,33 16,26 13,29 14,39 IE00B3D07S45 14,45 -
Inst GBP Kvartalsvis 16,71 0,06 0,33 18,84 15,40 16,67 IE00B3D07L75 16,75 -
Inst GBP Ingen 27,09 0,09 0,33 30,08 24,54 27,02 IE00B3D07H30 27,14 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.