Aksjer

BlackRock Global Event Driven Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 13.mar.2019 USD 1 882,59
Antall beholdninger per 28.feb.2019 154
Basisvaluta USD
Fondsstart 05.aug.2015
Startdato 03.mai.2017
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Event Driven
Referanseindeks ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,08%
ISIN LU1603214401
Bloomberg-børskode BSGI2RH
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BZ4TGP4
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Weekly, Business Day
Minste startinvestering -
Minimum påfølgende investering CHF 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.feb.2019
Navn Vekt (%)
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC 9,07
RED HAT INC. 8,66
FIRST DATA CORPORATION 5,99
CELGENE CORPORATION 5,21
BTG PLC 5,11
Navn Vekt (%)
ARRIS INTERNATIONAL PLC 4,88
JARDINE LLOYD THOMPSON GROUP PLC 4,85
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC. 4,83
ALTABA INC 4,12
TRIBUNE MEDIA COMPANY 3,72
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 Hedged CHF Ingen 103,21 0,29 0,28 103,39 96,78 - LU1603214401 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 111,33 0,33 0,30 111,52 104,23 - LU1341466644 - -
Class I4 Hedged EUR - 104,87 0,30 0,29 105,02 100,00 - LU1817852764 - -
Class X2 USD Ingen 126,08 0,55 0,44 126,08 113,81 - LU1264793958 - -
Class A2 USD Ingen 114,82 0,38 0,33 114,84 106,08 - LU1251620883 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 108,79 0,32 0,30 108,94 101,74 - LU1382784764 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 106,47 0,36 0,34 106,72 100,40 - LU1400751324 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 115,79 0,36 0,31 115,90 107,30 - LU1288049866 - -
Class IA2 USD - 102,27 0,33 0,32 102,27 100,00 - LU1921562119 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 107,92 0,37 0,34 107,92 99,22 - LU1603214153 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 107,58 0,35 0,33 107,77 100,97 - LU1387771113 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 105,00 0,31 0,30 105,10 97,74 - LU1603215044 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 109,60 0,32 0,29 109,72 101,99 - LU1373034930 - -
Class I2 Hedged JPY - 10 333,93 30,60 0,30 10 347,61 9 794,22 - LU1781817421 - -
Class I2 USD Ingen 106,85 0,37 0,35 106,85 98,15 - LU1251621345 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 107,53 0,30 0,28 107,71 100,78 - LU1373035077 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 105,64 0,36 0,34 105,87 99,16 - LU1376384878 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 112,84 0,35 0,31 113,00 105,27 - LU1288049940 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 101,23 0,28 0,28 101,41 95,47 - LU1697783881 - -
Class D2 USD Ingen 116,34 0,40 0,35 116,34 107,19 - LU1251621188 - -
Class Z2 USD Ingen 119,52 0,44 0,37 119,52 109,57 - LU1258025839 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Mark McKenna
Mark McKenna

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.