Aksjer

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Fra
31.12.2020
Til
31.12.2021
Totalavkastning (%)

per 31.des.2021

32,10 -0,79 23,24 -9,86 3,86
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,86 4,88 8,62 - 10,52
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,86 3,23 -0,23 3,86 15,37 51,20 - 87,44

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.jan.2022 USD 463,66
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 31.des.2021 86
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 18.sep.2015
Startdato 18.sep.2015
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,92%
ISIN LU1289970086
Bloomberg-børskode B92F GR
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BZ0FXG6
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2021
Navn Vekt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,25
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,66
NK LUKOIL PAO 4,29
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,48
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,29
Navn Vekt (%)
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 3,27
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,82
MAGNIT PAO 2,79
VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC 2,75
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,74
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 197,23 0,83 0,42 214,31 178,20 - LU1289970086 - -
Class D2 USD Ingen 190,10 0,80 0,42 205,93 170,93 - LU1321847714 - -
Class D4 USD - 103,82 0,44 0,43 112,47 93,78 - LU1990956846 - -
Class I2 EUR - 107,80 0,39 0,36 108,69 90,32 - LU1992117652 - -
Class A2 Hedged CHF - 93,89 0,39 0,42 103,07 85,49 - LU1971548372 - -
Class D2 Hedged CHF - 95,39 0,40 0,42 104,38 86,65 - LU1971548455 - -
Class D2 EUR Ingen 178,35 0,65 0,37 180,12 149,82 - LU1321847987 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 170,29 0,72 0,42 185,95 154,46 - LU1321848019 - -
Class D2 GBP - 118,37 1,19 1,02 122,93 105,22 - LU1896777239 - -
Class X2 USD Ingen 220,92 0,94 0,43 237,42 196,13 - LU1289970169 - -
Class I2 USD - 110,88 0,46 0,42 119,92 99,43 - LU1946828917 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.