Renter

BGF European High Yield Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 6 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 8,2 8,4 -2,6 14,0 3,4 5,1
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 9,0 6,8 -3,6 11,3 2,3 3,5
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-10,83 0,05 1,78 - 2,94
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -10,07 -0,76 0,74 - 2,32
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-11,44 4,54 -5,00 -10,04 -10,83 0,15 9,24 - 22,54
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -10,03 4,81 -3,49 -8,73 -10,07 -2,27 3,75 - 17,50
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

2,24 6,80 -0,53 13,98 -14,55
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.jun.2022

0,86 5,41 -1,92 11,22 -13,87

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 10.aug.2022 EUR 351 561 723
Startdato 23.jul.2015
Fondsstart 23.jul.2015
Seriens valuta GBP
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for begrensning 1 Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,75%
Kostnadsprosent 0,55%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Utdelingsfrekvens Årlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Other Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGEHD4G
ISIN LU1258858023
SEDOL BYN8BV6

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.jul.2022 360
12 m følgende avkastning per 31.jul.2022 4,09
Standardavvik 3 år per 31.jul.2022 10,97%
3 års beta per 31.jul.2022 0,99
Avkastning til forfall per 29.jul.2022 8,01%
Modifisert durasjon per 29.jul.2022 3,18
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.jul.2022 8,25%
Effektiv durasjon per 29.jul.2022 3,15
Vektet gjsn. forfall per 29.jul.2022 4,87
WAL til verste per 29.jul.2022 4,87 Jahre

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn i investeringsundersøkelses-, porteføljesammensetnings- og investeringsovervåkningsfasene av investeringsprosessen. Fondets forvalter bevarer interne ESG-poengsummer for nye primærutstedere som evalueres for investeringsmuligheter og eksisterende utstedere av offentlig børshandlede verdipapirer. Disse poengsummene analyserer og sporer interne og eksterne undersøkelsespåvisninger på tvers av en rekke miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsfaktorer fra primær og tredjeparts ESG-informasjon og undersøkelser. Porteføljeforvaltningsteamene tar hensyn til sektorens og utstederens syn på ESG samt ESG-score i valget av enkeltinvesteringer ved sammensetning av porteføljen. ESG-faktorer diskuteres og vurderes når det foretas investeringsbeslutninger. Fondets forvalter tar også hensyn til ESG-kriterier under post-investeringsmonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.jul.2022
Navn Vekt (%)
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 2,20
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2049 1,16
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 1,13
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS 2 01/15/2030 1,13
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG RegS 3.5 09/30/2024 1,06
Navn Vekt (%)
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 4 06/24/2032 1,05
CARNIVAL CORP RegS 10.125 02/01/2026 1,03
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2049 1,00
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026 0,94
LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS 4 09/18/2027 0,93
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,81 -0,01 -0,10 10.aug.2022 11,31 9,21 LU1258858023 -
Class Z2 USD - 9,06 -0,01 -0,11 10.aug.2022 10,07 8,50 LU2414815147 -
Class D4 EUR Årlig 9,40 -0,01 -0,11 10.aug.2022 10,94 8,83 LU1258857561 -
Class D2 EUR Ingen 11,87 -0,01 -0,08 10.aug.2022 13,41 11,15 LU1191877965 -
Class Z2 EUR - 9,73 -0,01 -0,10 10.aug.2022 10,96 9,14 LU2099034311 -
Class X2 EUR Ingen 12,49 -0,02 -0,16 10.aug.2022 14,02 11,73 LU1264796209 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 113,23 -0,14 -0,12 10.aug.2022 128,53 106,43 LU1258857645 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,10 -0,01 -0,09 10.aug.2022 12,61 10,44 LU1258857728 -
Class A2 EUR Ingen 11,42 -0,01 -0,09 10.aug.2022 12,95 10,73 LU1191877379 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.