Aksjer

BGF Global SmallCap Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i AUD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 USD 228,85
Antall beholdninger per 31.jan.2019 585
Basisvaluta USD
Fondsstart 04.nov.1994
Startdato 26.feb.2014
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI AC World Small Cap Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,89%
ISIN LU1023057448
Bloomberg-børskode BGGSA2A
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BJMZF22
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering AUD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global SmallCap Fund Class A2 Hedged, per 31.jul.2018 vurdert mot 228 Other Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
CHEMED CORP 1,23
CRANE 1,21
TGS NOPEC GEOPHYSICAL 1,20
ROYAL UNIBREW 1,18
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,17
Navn Vekt (%)
EVERCORE INC CLASS A 1,16
NATIONAL INSTRUMENTS CORP 1,14
BOVIS HOMES GROUP PLC 1,13
ELECTROCOMPONENTS PLC 1,05
INSPERITY INC 1,03
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,34 0,04 0,35 12,56 9,78 - LU1023057448 - -
Class D2 EUR Ingen 94,82 0,21 0,22 101,39 81,06 - LU0376433602 - -
Class A2 EUR Ingen 87,59 0,19 0,22 94,04 74,97 - LU0171288334 - -
Class A2 USD Ingen 99,33 0,39 0,39 109,43 85,68 - LU0054578231 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.