Aksjer

iShares North America Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.jan.2020 USD 3 247,80
Fondsstart 30.apr.2001
Startdato 18.jun.2013
Antall beholdninger per 31.des.2019 728
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks MSCI Daily Net TR North America EUR
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,01%
ISIN IE00B8J31B35
Bloomberg-børskode BGINAFE
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8J31B3
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares North America Index Fund (IE) Flex, per 31.des.2019 vurdert mot 1374 US Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2019
Navn Vekt (%)
APPLE INC 4,46
MICROSOFT CORP 3,84
AMAZON COM INC 2,61
FACEBOOK CLASS A INC 1,66
JPMORGAN CHASE & CO 1,50
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,40
ALPHABET INC CLASS A 1,35
JOHNSON & JOHNSON 1,29
VISA INC CLASS A 1,09
PROCTER & GAMBLE 1,05
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex EUR Ingen 25,99 0,20 0,78 25,99 19,80 25,98 IE00B8J31B35 26,00 -
Flex Hedged EUR - 11,32 0,04 0,38 11,32 9,46 11,32 IE00BJVKFT58 11,32 -
Flex GBP Ingen 16,18 0,10 0,63 16,18 12,58 16,17 IE00B7D6J849 16,18 -
Flex EUR Daglig 32,14 0,25 0,78 32,14 24,87 32,13 IE00B39J2W40 32,15 -
Flex USD Ingen 38,40 0,14 0,36 38,40 30,00 38,39 IE0030404903 38,41 -
Inst EUR Ingen 31,14 0,24 0,78 31,14 23,76 31,13 IE00B78CT216 31,15 -
Flex USD Daglig 27,82 0,10 0,36 27,82 22,08 27,82 IE00B040CX25 27,83 -
Inst USD Daglig 36,17 0,13 0,36 36,17 28,71 36,16 IE00B1W56L25 36,19 -
Class D USD Ingen 14,33 0,05 0,36 14,33 11,20 14,32 IE00BD575K12 14,33 -
Class D EUR Ingen 16,94 0,13 0,77 16,94 12,92 16,93 IE00BD575G75 16,94 -
Inst USD Ingen 26,04 0,09 0,36 26,04 20,38 26,03 IE00B1W56K18 26,05 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.