Renter

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 8 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 12,9 6,9 4,7 -5,8 3,7 7,7 0,6 0,1
Referanseindeks (%) 13,3 7,4 4,6 -5,6 4,2 7,8 1,0 0,1
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

-6,01 7,49 8,70 -5,33 -2,83
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

-5,65 7,81 8,64 -4,94 -2,55
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,82 -0,04 0,27 - 1,78
Referanse (%) -2,04 0,07 0,42 - 2,05
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-4,99 -0,49 -4,24 -3,67 -1,82 -0,12 1,36 - 17,77
Referanse (%) -5,09 -0,73 -4,43 -4,09 -2,04 0,22 2,14 - 20,80

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva -
Net Assets of Fund per 25.mai.2022 USD 708 720 291
Startdato 16.jan.2013
Fondsstart 23.okt.2012
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks FTSE World Government Bond Index
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,23%
Kostnadsprosent 0,15%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN LU0875157884
SEDOL B8XTFT3

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.apr.2022 1 036
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per 29.apr.2022 8,06
Vektet gjsn. forfall per 29.apr.2022 9,65
3 års beta per 30.apr.2022 0,99
Standardavvik 3 år per 30.apr.2022 5,52%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 A
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 100,00
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 5,88
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 36,44
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Bond Global USD
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 343
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 0,00
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.des.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Class D2, per 30.apr.2022 vurdert mot 854 Global Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 0.5 11/30/2023 0,62
TREASURY NOTE 2.25 12/31/2023 0,51
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,48
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,45
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.01 05/13/2028 0,43
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 0,43
TREASURY NOTE 1.5 01/31/2027 0,42
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,42
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 0,41
TREASURY NOTE 1.875 02/15/2032 0,40
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D2 EUR Ingen 116,94 0,62 0,53 25.mai.2022 126,12 115,83 LU0875157884 -
Class N2 EUR Ingen 86,96 0,47 0,54 25.mai.2022 93,82 86,17 LU0965779233 -
Class N2 USD Ingen 93,50 -0,12 -0,13 25.mai.2022 110,59 91,83 LU0839971503 -
Class N7 EUR Halvårlig 101,18 0,54 0,54 25.mai.2022 109,39 100,22 LU0852473874 -
Class A2 USD Ingen 90,44 -0,12 -0,13 25.mai.2022 107,25 88,84 LU0836513852 -
Class D2 USD - 94,62 -0,11 -0,12 25.mai.2022 111,93 92,92 LU1811364139 -
Class X2 EUR Ingen 101,19 0,53 0,53 25.mai.2022 109,03 100,22 LU0839970364 -
Class F2 USD Ingen 93,12 -0,12 -0,13 25.mai.2022 110,16 91,45 LU0836517176 -
Class X2 USD Ingen 94,71 -0,12 -0,13 25.mai.2022 111,88 93,01 LU0826459850 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.