Aksjer

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  Fra
30.06.2015
Til
30.06.2016
Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.jun.2020

-3,04 11,42 2,48 3,08 -4,90

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 10.aug.2020 USD 1 326,37
Antall beholdninger per 31.jul.2020 342
Basisvaluta USD
Fondsstart 13.okt.2006
Startdato 20.sep.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,01%
ISIN LU0827880930
Bloomberg-børskode BGED2EH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B84TKV9
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2020
Navn Vekt (%)
APPLE INC 3,90
AMAZON.COM INC 3,20
ALPHABET INC 2,94
MICROSOFT CORPORATION 2,57
DEUTSCHE POST AG 1,79
Navn Vekt (%)
INTUIT INC. 1,25
NVIDIA CORPORATION 1,21
HOME DEPOT INC 1,21
TELE2 AB 1,20
NTT DOCOMO INC 1,19
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,50 -0,01 -0,11 9,97 6,86 - LU0827880930 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 11,83 -0,02 -0,17 12,52 8,58 - LU0326426086 - -
Class I3 USD Månedlig 9,81 -0,01 -0,10 10,80 7,41 - LU1630945258 - -
Class A8 Hedged CAD Månedlig 8,01 -0,01 -0,12 8,85 6,00 - LU1116320497 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,97 -0,01 -0,10 10,74 7,27 - LU1379101360 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 3,49 -0,01 -0,29 3,85 2,58 - LU0278719090 - -
Class X2 USD - 11,12 -0,02 -0,18 11,50 7,97 - LU0265554344 - -
Class I2 EUR - 11,59 -0,03 -0,26 13,08 9,08 - LU1791805960 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 8,02 -0,02 -0,25 8,90 6,01 - LU1116319648 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 80,26 -0,12 -0,15 87,94 59,88 - LU1116320901 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,89 -0,01 -0,11 9,42 6,47 - LU0278718100 - -
Class D2 USD Ingen 16,11 -0,02 -0,12 16,74 11,59 - LU0368268602 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 7,63 -0,02 -0,26 8,51 5,75 - LU1116319994 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 7,96 -0,01 -0,13 8,86 5,96 - LU1116320141 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 4,92 -0,01 -0,20 5,34 3,60 - LU0265550946 - -
Class A6 USD Månedlig 8,30 -0,01 -0,12 9,08 6,19 - LU1116320737 - -
Class A2 USD Ingen 14,68 -0,02 -0,14 15,33 10,59 - LU0265550359 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 5,33 -0,01 -0,19 5,75 3,89 - LU0265552215 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 84,12 -0,11 -0,13 91,55 62,36 - LU1149717743 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.