Aksjer

BGF Continental European Flexible Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.feb.2019 EUR 3 437,57
Antall beholdninger per 31.jan.2019 44
Basisvaluta EUR
Fondsstart 24.nov.1986
Startdato 13.sep.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,07%
ISIN LU0827876235
Bloomberg-børskode BCED2RF
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B7FT6W4
Bloomberg-referanse, børskode FTREERXU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
SAP SE 5,90
NOVO NORDISK A/S 5,08
SAFRAN SA 5,00
SIKA AG 4,24
AIRBUS SE 4,17
Navn Vekt (%)
ROCHE HOLDING AG 3,95
LONZA GROUP AG 3,62
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,38
DSV A/S 3,20
FERRARI NV 3,15
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged GBP Ingen 23,21 -0,05 -0,21 25,66 20,37 - LU0827876235 - -
Class I4 GBP Årlig 13,55 -0,09 -0,66 15,64 12,33 - LU1330249563 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,21 -0,03 -0,25 13,36 10,69 - LU1196525536 - -
Class X4 GBP Årlig 20,28 -0,15 -0,73 23,50 18,44 - LU0462858084 - -
Class A4 GBP Årlig 19,98 -0,14 -0,70 23,02 18,21 - LU0071969892 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 21,99 -0,05 -0,23 24,44 19,33 - LU0534241806 - -
Class D2 EUR Ingen 25,50 -0,06 -0,23 28,35 22,39 - LU0406496546 - -
Class A2 EUR Ingen 23,62 -0,05 -0,21 26,39 20,76 - LU0224105477 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 12,07 -0,02 -0,17 13,14 10,55 - LU1207311066 - -
Class A2 USD Ingen 26,74 -0,06 -0,22 30,76 23,73 - LU0769137737 - -
Class D4 GBP Årlig 20,17 -0,15 -0,74 23,26 18,37 - LU0827876318 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 22,23 -0,05 -0,22 24,68 19,51 - LU0827876409 - -
Class X2 EUR Ingen 27,48 -0,06 -0,22 30,34 24,10 - LU0224106442 - -
Class I4 EUR Årlig 15,55 -0,03 -0,19 17,37 13,65 - LU1505937943 - -
Class D4 Hedged USD Årlig 35,80 -0,07 -0,20 39,18 31,30 - LU0669554353 - -
Class I4 Hedged USD Årlig 12,43 -0,03 -0,24 13,62 10,87 - LU1505938164 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 33,34 -0,07 -0,21 36,34 29,15 - LU0827876151 - -
Class I2 EUR Ingen 17,43 -0,04 -0,23 19,34 15,30 - LU0888974473 - -
Class D4 EUR Årlig 23,15 -0,05 -0,22 25,84 20,33 - LU1202926504 - -
Class A4 EUR Årlig 23,09 -0,05 -0,22 25,80 20,30 - LU0628613803 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.