Aksjer

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 18.jun.2019 EUR 386 285 856
Net Assets of Fund per 18.jun.2019 EUR 2 725 330 574
Basisvaluta EUR
Seriens valuta EUR
Fondsstart 01.des.2009
Startdato 13.mai.2009
Antall beholdninger per 30.apr.2019 347
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe ex-UK Large-Cap Equity
Referanseindeks MSCI Europe ex UK Net Return Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,17%
ISIN IE00B1W56Q79
Bloomberg-børskode BGIXUKD
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B1W56Q7
Bloomberg-referanse, børskode BZIEURTTHP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Inst, per 31.mai.2019 vurdert mot 537 Europe ex-UK Large-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.apr.2019
Navn Vekt (%)
NESTLE SA 4,57
ROCHE HOLDING PAR AG 2,86
NOVARTIS AG 2,74
TOTAL SA 2,07
SAP 1,95
Navn Vekt (%)
LVMH 1,68
ALLIANZ 1,58
SANOFI SA 1,51
UNILEVER DUTCH CERTIFICATES NV 1,44
SIEMENS N AG 1,41
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst EUR Årlig 19,48 0,35 1,84 20,07 16,70 19,47 IE00B1W56Q79 19,50 -
Flex Hedged EUR - 10,07 0,18 1,80 10,11 9,61 10,07 IE00BJLMKK76 10,08 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,55 0,17 1,59 10,55 9,98 10,55 IE00BHHMPP74 10,56 -
Class EUR Ingen 28,33 0,51 1,84 28,33 23,55 28,32 IE0001197916 28,36 -
Class D EUR Kvartalsvis 10,34 0,19 1,84 10,57 8,82 10,33 IE00BDR08N26 10,35 -
Inst EUR Ingen 15,23 0,28 1,84 15,23 12,68 15,23 IE00B1W56P62 15,25 -
Class D EUR Ingen 10,76 0,19 1,84 10,76 8,96 10,76 IE00BD0NCR01 10,78 -
Class EUR Kvartalsvis 16,68 0,30 1,84 17,06 14,22 16,67 IE00B0407Y83 16,69 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.