Aksjer

iShares Developed World Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 07.jul.2020 GBP 92 773 165
Net Assets of Fund per 07.jul.2020 USD 12 488 266 481
Basisvaluta USD
Seriens valuta GBP
Fondsstart 15.apr.2010
Startdato 15.okt.2010
Antall beholdninger per 29.mai.2020 1 623
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks MSCI World NET TR in GBP Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,01%
ISIN IE00B6385520
Bloomberg-børskode BGIWGFI
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B638552
Bloomberg-referanse, børskode MSWRLDGBP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 01.jun.2020 44,60
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 01.jun.2020 Equity Global
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.jun.2020, basert på eksisterende beholdninger i 31.jan.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Developed World Index Fund (IE) Flex, per 30.jun.2020 vurdert mot 3118 Global Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2020
Navn Vekt (%)
APPLE INC 3,81
MICROSOFT CORP 3,51
AMAZON COM INC 2,79
FACEBOOK CLASS A INC 1,31
ALPHABET INC CLASS C 1,04
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,02
JOHNSON & JOHNSON 0,89
VISA INC CLASS A 0,79
NESTLE SA 0,77
PROCTER & GAMBLE 0,71
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex GBP Daglig 23,48 -0,34 -1,44 24,76 18,24 23,47 IE00B6385520 23,50 -
Flex EUR Kvartalsvis 14,30 -0,09 -0,65 16,22 10,70 14,29 IE00B61MGS68 14,31 -
Inst Hedged EUR - 10,51 -0,09 -0,88 11,43 7,65 10,51 IE00BJ023R69 10,52 -
Class D EUR Ingen 12,14 -0,08 -0,65 13,63 9,04 12,13 IE00BD0NCM55 12,14 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Class D USD Ingen 12,59 -0,12 -0,93 13,55 8,94 12,59 IE00BD0NCN62 12,60 -
Flex GBP Ingen 26,55 -0,39 -1,44 27,74 20,51 26,54 IE00B61BMR49 26,57 -
Inst GBP Kvartalsvis 18,63 -0,27 -1,44 19,64 14,47 18,62 IE00B62HNT07 18,64 -
Flex Hedged EUR - 10,95 -0,10 -0,88 11,91 7,97 10,95 IE00BFZPRS19 10,96 -
Class D GBP Ingen 12,89 -0,19 -1,44 13,47 9,96 12,89 IE00BD0NCL49 12,90 -
Inst EUR Daglig 22,57 -0,15 -0,65 25,60 16,90 22,57 IE00B62NV726 22,59 -
Inst GBP Ingen 25,88 -0,38 -1,44 27,05 20,00 25,88 IE00B62C5H76 25,91 -
Flex Hedged GBP - 10,93 -0,10 -0,90 11,96 7,94 10,92 IE00BFZPRR02 10,94 -
Flex USD Kvartalsvis 25,41 -0,24 -0,93 27,33 18,04 25,41 IE00B616R411 25,43 -
Inst EUR Kvartalsvis 25,74 -0,17 -0,65 28,95 19,17 25,73 IE00B62WCL09 25,76 -
Class D Hedged GBP - 11,08 -0,10 -0,90 12,24 8,08 11,08 IE00BGL88775 11,09 -
Inst USD Kvartalsvis 17,25 -0,16 -0,93 18,73 12,31 17,25 IE00B62NX656 17,27 -
Flex EUR Kvartalsvis 28,03 -0,18 -0,65 31,50 20,87 28,02 IE00B61D1398 28,05 -
Inst USD Kvartalsvis 20,48 -0,19 -0,93 22,04 14,54 20,48 IE00B62WG306 20,50 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.