Multi Asset

Global Allocation Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.jan.2019 USD 15 292,62
Antall beholdninger per 31.des.2018 619
Basisvaluta USD
Fondsstart 03.jan.1997
Startdato 20.apr.2016
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar Equity Energy
Referanseindeks 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domisil (hjemsted) Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,10%
ISIN LU0260352280
Bloomberg-børskode BGFX2UH
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B43L0M9
Bloomberg-referanse, børskode SPFTMLCGBM
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for Global Allocation Fund Class X2 Hedged, per 31.jul.2016 vurdert mot 90 Equity Energy fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2015
Navn Vekt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,68
PROCTER & GAMBLE 0,65
GOOGLE INC CLASS C 0,59
BANK OF AMERICA CORP 0,58
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,58
Navn Vekt (%)
WELLS FARGO 0,55
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,46
MOBILEYE NV 0,45
NESTLE SA 0,44
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,44
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,61 0,04 0,38 11,97 10,22 - LU0260352280 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,48 0,06 0,39 17,43 14,90 - LU0480534592 - -
Class A2 HUF Ingen 15 068,22 157,22 1,05 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
Class I2 USD Ingen 57,84 0,23 0,40 63,94 55,66 - LU0368249560 - -
Class D2 EUR Ingen 50,71 0,26 0,52 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
Class A4 EUR Årlig 45,53 0,24 0,53 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
Class X2 EUR Ingen 56,41 0,29 0,52 59,54 54,26 - LU0984173384 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 36,79 0,14 0,38 41,82 35,45 - LU0368231949 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 043,00 4,00 0,38 1 173,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 13,33 0,05 0,38 14,92 12,84 - LU0827880690 - -
Class A2 EUR Ingen 46,64 0,24 0,52 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
Class I2 EUR Ingen 50,50 0,26 0,52 53,48 48,70 - LU1653088838 - -
Class D4 EUR Årlig 45,69 0,24 0,53 48,89 44,07 - LU0827880005 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 37,32 0,14 0,38 42,51 35,96 - LU0329591480 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,24 0,04 0,36 12,96 10,84 - LU0343169966 - -
Class A4 USD Årlig 52,14 0,20 0,39 58,30 50,20 - LU0724617625 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 29,19 0,11 0,38 32,99 28,12 - LU0827880344 - -
Class X4 USD Årlig 11,59 0,05 0,43 12,96 11,15 - LU0953392981 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 32,13 0,12 0,37 36,95 30,96 - LU0827880773 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 16,82 0,06 0,36 18,74 16,19 - LU0827880187 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 18,53 0,07 0,38 20,46 17,82 - LU0525289509 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 13,37 0,06 0,45 14,93 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,04 0,06 0,38 18,01 15,44 - LU0468326631 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,79 0,04 0,34 13,50 11,37 - LU0827880260 - -
Class D4 GBP Ingen 40,76 0,20 0,49 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,23 0,06 0,37 18,14 15,62 - LU0827880427 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 32,02 0,12 0,38 36,82 30,87 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 27,87 0,11 0,40 31,72 26,85 - LU0236177068 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 12,82 0,05 0,39 14,46 12,35 - LU0788109477 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 121,05 0,46 0,38 133,39 116,57 - LU1062906877 - -
Class D2 USD Ingen 58,08 0,23 0,40 64,34 55,90 - LU0329592538 - -
Class A2 USD Ingen 53,41 0,21 0,39 59,60 51,42 - LU0072462426 - -
Class X2 USD Ingen 64,60 0,25 0,39 70,90 62,14 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 34,32 0,13 0,38 39,38 33,08 - LU0212925753 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,65 0,05 0,40 14,26 12,18 - LU0308772762 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.