Osakkeet

iShares Developed World Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 18.01.2022 SGD 4 322 663
Rahaston nettovarat alkaen 18.01.2022 USD 15 831 343 643
Perustamispäivä 15.11.2021
Rahaston perustaminen 15.04.2010
Sarjan valuutta SGD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
SFDR-luokitus Muu
Vertailuindeksi MSCI World Index
Indeksin tunnus NDDUWI
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,16%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus SGD 1000000
Minimi lisäsijoitus SGD 10000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus -
ISIN IE000XUK0R09
SEDOL BLB5BB8

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.12.2021 1549
P/E-luku alkaen 31.12.2021 28,94
P/B-luku alkaen 31.12.2021 3,52
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.12.2021 0,50%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.12.2021 0,78%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.12.2021 0,48%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.12.2021 0,11%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.12.2021 0,22%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.12.2021 0,20%
MSCI - tupakka alkaen 31.12.2021 0,60%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.12.2021 99,80%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.12.2021 0,20%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,76% ja öljyhiekat 1,80%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2021
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 4,70
MICROSOFT CORP 3,85
AMAZON COM INC 2,43
TESLA INC 1,42
ALPHABET INC CLASS A 1,40
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,33
META PLATFORMS INC CLASS A 1,28
NVIDIA CORP 1,18
JPMORGAN CHASE & CO 0,76
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,76
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D Hedged SGD - 9,74 -0,13 -1,35 18.01.2022 10,13 9,60 IE000XUK0R09 -
Flex Hedged SGD - 13,14 -0,18 -1,34 18.01.2022 13,67 10,83 IE00BN782T03 -
Flex USD Neljännesvuosittain 36,19 -0,56 -1,54 18.01.2022 37,61 30,38 IE00B616R411 -
Class D EUR Ei ole 17,17 -0,13 -0,75 18.01.2022 17,89 13,47 IE00BD0NCM55 -
Flex Hedged EUR - 15,33 -0,21 -1,35 18.01.2022 15,96 12,74 IE00BFZPRS19 -
Inst GBP Neljännesvuosittain 24,03 -0,20 -0,81 18.01.2022 25,24 20,19 IE00B62HNT07 -
Flex GBP Ei ole 35,01 -0,28 -0,80 18.01.2022 36,76 29,06 IE00B61BMR49 -
Inst EUR Päivittäinen 31,28 -0,24 -0,75 18.01.2022 32,61 24,89 IE00B62NV726 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 19,61 -0,15 -0,75 18.01.2022 20,45 15,59 IE00B61MGS68 -
Inst GBP Ei ole 34,05 -0,28 -0,81 18.01.2022 35,76 28,30 IE00B62C5H76 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 39,71 -0,30 -0,75 18.01.2022 41,39 31,12 IE00B61D1398 -
Class D USD Ei ole 17,90 -0,28 -1,54 18.01.2022 18,60 15,04 IE00BD0NCN62 -
Flex GBP Päivittäinen 30,29 -0,25 -0,80 18.01.2022 31,81 25,45 IE00B6385520 -
Inst USD Neljännesvuosittain 24,04 -0,38 -1,54 18.01.2022 24,98 20,48 IE00B62NX656 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 36,39 -0,28 -0,75 18.01.2022 37,93 28,56 IE00B62WCL09 -
Inst Hedged EUR - 14,67 -0,20 -1,35 18.01.2022 15,27 12,21 IE00BJ023R69 -
Inst USD Neljännesvuosittain 29,10 -0,45 -1,54 18.01.2022 30,24 24,46 IE00B62WG306 -
Flex USD Päivittäinen 11,87 0,01 0,09 16.10.2017 11,87 9,96 IE00B630W685 -
Flex Hedged GBP - 15,42 -0,21 -1,34 18.01.2022 16,04 12,74 IE00BFZPRR02 -
Class D Hedged GBP - 15,29 -0,21 -1,34 18.01.2022 15,91 12,83 IE00BGL88775 -
Class D GBP Ei ole 16,97 -0,14 -0,81 18.01.2022 17,82 14,10 IE00BD0NCL49 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit