Korko-sijoitukset

SLMG

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Tärkeitä tietoja: ETF-rahastojen osuuksia ostetaan ja myydään pörsseissä osakkeiden tapaan, eivätkä ETF-rahastojen markkinahinnat välttämättä vastaa niiden substanssiarvoa. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeisiin ja niihin liittyviin arvopapereihin kohdistuviin investointeihin. Rahaston ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapa ("ESG") -strategiassa rajoitetaan rahaston käytettävissä olevia sijoitusmahdollisuuksia. Sen seurauksena rahasto saattaa menestyä heikommin kuin muut rahastot, joilla ESG-strategiaa ei ole. Vertailuindeksistä suljetaan yhtiöitä pois vain, jos yhtiö harjoittaa ESG-kriteereihin sopimatonta toimintaa enemmän kuin indeksinhoitajan määrittelemät kynnysarvot sallivat. Sijoittajan tulee siis itse arvioida vertailuindeksin ESG-eettisyys ennen sijoittamista tähän rahastoon.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%) (SLMG)

alkaen 31.03.2022

- - - 12,06 -9,05
Kokonaistuotto (%) Perustana oleva rahasto (EMSA)

alkaen 31.03.2022

- - -4,28 13,60 -7,98
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (EMSA)

alkaen 31.03.2022

- - -3,84 13,91 -8,52
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-16,45 - - - -6,25
-15,30 -2,05 - - -0,16
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (EMSA) -15,77 -2,00 - - -0,01
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-16,02 -6,24 -13,20 -16,67 -16,45 - - - -14,60
-15,47 -5,95 -12,71 -15,89 -15,30 -6,01 - - -0,57
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (EMSA) -16,20 -5,90 -13,51 -16,55 -15,77 -5,87 - - -0,03
  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) (SLMG) - - - 3,7 -3,9
Kokonaistuotto (%) Perustana oleva rahasto (EMSA) - - 15,5 5,5 -2,8
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (EMSA) - - 15,9 5,8 -2,3
Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta valittaessa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sitä tule pitää ainoana harkittavana tekijänä tuotetta valittaessa. Sijoitusten arvo voi sekä laskea että nousta, eikä sijoittaja välttämättä saa sijoittamaansa summaa takaisin.

Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.
 
Lähde: BlackRock. Tuottotiedot perustuvat substanssiarvoon, ja ne on näytetty perusvaluutassa (kuten avaintiedoissa on esitetty) nettotulot uudelleen sijoitettuna, palkkiot vähennettynä. Välitys- tai transaktiopalkkiot käytössä.Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 17.05.2022 EUR 279 178 066
Rahaston nettovarat alkaen 17.05.2022 USD 1 976 835 828
Perustamispäivä 20.11.2019
Rahaston perustaminen 24.09.2018
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Artikla 8
Vertailuindeksi J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified
Yleisen kaupankäynnin kohteena olevat osuudet alkaen 17.05.2022 66 652 476,00
Kulusuhde 0,50%
Tulojen käyttö Karttuva
Arvopaperilainauksen tuotto -
Kotipaikka Irlanti
Tuotteen rakenne Fyysinen
Tasapainotuksen tiheys Kuukausittain
Menetelmä Otanta
UCITS Kyllä
Liikkeeseenlaskija iShares II plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tilivuoden päättyminen 31 lokakuuta
Bloomberg-tunnus SLMG GY
ISIN IE00BKP5L730

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 17.05.2022 684
Vertailuarvon taso alkaen 17.05.2022 USD 119,20
Vertailuarvon tunnus JESGEMGD
Painotettu keskim. YTM. alkaen 17.05.2022 7,03%
Painotettu keskim. kuponki alkaen 17.05.2022 4,64
3 v beeta alkaen - -
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 17.05.2022 12,27
Tehokas duraatio alkaen 17.05.2022 7,36
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.04.2022 BB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.04.2022 96,81
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.04.2022 3,45
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.04.2022 63,59
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.04.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.04.2022 423
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.04.2022 507,97
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 07.04.2022 4,66
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.04.2022 31.01.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 17.05.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 17.05.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 17.05.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 17.05.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 17.05.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 17.05.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 17.05.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 17.05.2022 4,94%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 17.05.2022 95,06%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Luokitukset

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

 • Alankomaat

 • Espanja

 • Irlanti

 • Iso-Britannia

 • Italia

 • Itävalta

 • Luxemburg

 • Norja

 • Ranska

 • Ruotsi

 • Saksa

 • Singapore

 • Slovakia

 • Suomi

 • Sveitsi

 • Tanska

 • Tšekki

Omistukset

Omistukset

alkaen 17.05.2022
Liikkeellelaskija Painotus (%)
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 4,22
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4,13
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,74
QATAR (STATE OF) 3,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,69
Liikkeellelaskija Painotus (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 3,67
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,28
ABU DHABI (EMIRATE OF) 3,14
PERU (REPUBLIC OF) 3,01
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2,99
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Sektori Omaisuuslaji Markkina-arvo Painotus (%) Nimellisarvo Nimellisarvo Par Value ISIN Hinta Sijainti Kurssi Duraatio Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta holdings.all.issueDate
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 17.05.2022

% markkina-arvosta

alkaen 17.05.2022

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 17.05.2022

% markkina-arvosta

alkaen 17.05.2022

% markkina-arvosta

alkaen 17.05.2022

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
Xetra SLMG EUR 25.11.2019 BKTR9D7 SLMG GY SLMG.DE - - IE00BKP5L730 A2PTCF 50428686 - -
Berne Stock Exchange GMES EUR 02.02.2021 BMT9SD0 GMES BW GMES.BN - - IE00BKP5L730 A2PTCF 50428686 - -

Dokumentit

Dokumentit