Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  Alkaen
31.03.2015
Saakka
31.03.2016
Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.03.2020

- - - -5,74 -13,72

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 05.06.2020 USD 2 160,928
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 29.02.2016
Perustamispäivä 19.07.2017
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Alt - Multistrategy
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,85%
ISIN LU1640627243
Bloomberg-tunnus BSSAI2C
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYVSVS5
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus CHF 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.


Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

Parhaat sijoitukset eivät valitettavasti ole tällä hetkellä saatavilla.
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged CHF Ei ole 70,42 -0,68 -0,96 92,55 70,42 - LU1640627243 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ei ole 53,96 0,97 1,83 90,50 45,99 - LU1718790519 - -
Class X2 Hedged EUR - 73,82 -0,68 -0,91 95,89 73,82 - LU1781817777 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 69,86 -0,64 -0,91 91,74 69,86 - LU1609299281 - -
Class Z2 USD Ei ole 86,44 -0,85 -0,97 111,03 86,44 - LU1363273308 - -
Class A2 USD Ei ole 83,01 -0,82 -0,98 107,52 83,01 - LU1352905993 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 90,05 -0,67 -0,74 115,43 90,05 - LU1352906454 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 74,66 -0,71 -0,94 96,94 74,66 - LU1572169370 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 77,20 -0,72 -0,92 101,85 77,20 - LU1394254640 - -
Class IPF2 Hedged EUR Ei ole 79,52 -0,75 -0,93 104,01 79,52 - LU1469409517 - -
Class D2 EUR Ei ole 84,08 -1,00 -1,18 110,47 84,08 - LU1373035317 - -
Class X2 USD Ei ole 89,23 -0,88 -0,98 113,87 89,23 - LU1352906371 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 78,23 -0,74 -0,94 102,55 78,23 - LU1352906298 - -
Class A4 USD Vuotuinen 84,36 -0,82 -0,96 109,24 84,36 - LU1394251976 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 74,70 -0,71 -0,94 97,33 74,70 - LU1532729727 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 68,17 -0,64 -0,93 90,03 68,17 - LU1352906025 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 78,79 -0,74 -0,93 103,12 78,79 - LU1363273480 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 78,83 -0,74 -0,93 103,19 78,83 - LU1352906538 - -
Class IPF2 Hedged CHF Ei ole 72,16 -0,71 -0,97 94,44 72,16 - LU1706559660 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 84,73 -0,80 -0,94 109,64 84,73 - LU1423753034 - -
Class D2 USD Ei ole 85,91 -0,84 -0,97 110,50 85,91 - LU1373035408 - -
Class I2 USD Ei ole 76,35 -0,75 -0,97 98,10 76,35 - LU1640626609 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 70,06 -0,68 -0,96 92,06 70,06 - LU1640627169 - -
Class X2 Hedged NZD Ei ole 89,20 -0,87 -0,97 114,14 89,20 - LU1485749367 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 7 987,78 -80,61 -1,00 10 437,51 7 987,78 - LU1484781551 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Dokumentit

Dokumentit