Korko-sijoitukset

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Tärkeitä tietoja: Sijoituksen arvo ja tuotto voivat laskea, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata. Rahasto sijoittaa kiinteä- tai vaihtuvakorkoisiin korkopapereihin, esim. joukkovelkakirjoihin. Korkojen muutokset vaikuttavat näiden arvopaperien arvoon. Tyypillisesti kun korot nousevat, joukkolainojen markkinahinnat laskevat vastaavasti. Rahasto sijoittaa korkopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijat ovat liittovaltion rahoittamia yrityksiä, kuten Ginnie Mae, Fannie Mae ja Freddie Mac. On olemassa maksuhäiriöriski, ts. riski, että liikkeeseenlaskija ei maksa korkoja tai lainapääomaa niiden erääntyessä. Kiinteistövakuudellisiin arvopapereihin voi liittyä likvidiysriski (eli että rahastolla voi olla vaikeuksia myydä tai ostaa sijoituksia, jos markkinoilla ei ole riittävästi ostajia tai myyjiä) ja huomattavaa velanottoa, eivätkä ne välttämättä täysin heijasta kohde-etuuksien arvoa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 5 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 2,2 0,6 6,1 3,8 -1,6
Vertailuarvo (%) 2,5 1,0 6,4 3,9 -1,0
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

-1,40 7,54 4,15 -0,82 -14,28
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2022

-0,92 7,80 4,36 -0,43 -13,98
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,66 -3,26 -0,69 - -0,32
Vertailuarvo (%) -11,50 -2,99 -0,38 - -0,05
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,58 4,03 -2,56 -4,57 -11,66 -9,45 -3,39 - -2,06
Vertailuarvo (%) -11,42 4,08 -2,59 -4,45 -11,50 -8,70 -1,89 - -0,30

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 06.12.2022 USD 547 501 503
Rahaston nettovarat alkaen 06.12.2022 USD 1 573 892 801
Perustamispäivä 23.05.2016
Rahaston perustaminen 23.05.2016
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
SFDR-luokitus Muu
Yleisen kaupankäynnin kohteena olevat osuudet alkaen 06.12.2022 131 100 998,00
Kulusuhde 0,28%
Osingonjaon ajankohta Puolivuosittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Arvopaperilainauksen tuotto -
Kotipaikka Irlanti
Tuotteen rakenne Fyysinen
Tasapainotuksen tiheys Kuukausittain
Menetelmä Otanta
UCITS Kyllä
Liikkeeseenlaskija iShares IV plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tilivuoden päättyminen 31 toukokuuta
Bloomberg-tunnus IMBS LN
ISIN IE00BZ6V7883

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 06.12.2022 383
Vertailuarvon taso alkaen 06.12.2022 USD 2 048,37
Vertailuarvon tunnus LUMSTRUU
12 kk todellinen tuotto alkaen 06.12.2022 2,42
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2022 5,66%
3 v beeta alkaen 30.11.2022 0,991
Painotettu keskim. YTM. alkaen 06.12.2022 4,35%
Painotettu keskim. kuponki alkaen 06.12.2022 2,69
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 06.12.2022 8,72
Tehokas duraatio alkaen 06.12.2022 6,31

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 06.12.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 06.12.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 06.12.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 06.12.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 06.12.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 06.12.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 06.12.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 06.12.2022 6,95%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 06.12.2022 93,05%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Luokitukset

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

 • Alankomaat

 • Belgia

 • Chile

 • Espanja

 • Irlanti

 • Iso-Britannia

 • Italia

 • Itävalta

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Norja

 • Portugali

 • Puola

 • Ranska

 • Ruotsi

 • Saksa

 • Saudi-Arabia

 • Suomi

 • Sveitsi

 • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 06.12.2022
Liikkeellelaskija Painotus (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 52,45
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 22,66
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 15,76
Liikkeellelaskija Painotus (%)
UNIFORM MBS 5,13
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,99
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1,50
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Sektori Omaisuuslaji Markkina-arvo Painotus (%) Nimellisarvo Nimellisarvo Par Value ISIN Hinta Sijainti Kurssi Duraatio Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta holdings.all.issueDate
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 06.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 06.12.2022

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 06.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 06.12.2022

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange IMBS USD 25.05.2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27.05.2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25.05.2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07.04.2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22.08.2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Dokumentit

Dokumentit