Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 01.10.2020 USD 1 621,167
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 01.10.2004
Perustamispäivä 19.02.2015
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Vertailuindeksi J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,71%
ISIN LU1180455567
Bloomberg-tunnus BGEBI2U
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BVFMF57
Bloomberg-vertailuarvon tunnus JPGCCOMP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna. alkaen 01.09.2020 21,99
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä. alkaen 01.09.2020 Bond Emerging Markets Global HC
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.09.2020 29.02.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,20% ja öljyhiekat 1,70%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Emerging Markets Bond Fund, Class I2, alkaen 31.08.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1007 Global Emerging Markets Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2020
Nimi Painotus (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,55
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,49
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,31
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,19
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,14
Nimi Painotus (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,05
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1,04
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,00
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 0,96
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 0,92
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 USD Ei ole 18,37 0,04 0,22 19,00 14,47 - LU1180455567 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,96 0,02 0,22 9,69 7,25 - LU1323999216 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,49 0,02 0,21 9,98 7,61 - LU0200680436 - -
Class X5 Hedged CHF - 9,75 0,02 0,21 10,54 7,89 - LU1904800973 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 11,42 -0,01 -0,09 13,20 10,13 - LU1072326561 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 8,35 -0,01 -0,12 9,53 7,30 - LU0200684008 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 16,27 0,04 0,25 17,11 12,99 - LU0413376566 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 8,08 -0,01 -0,12 9,20 7,04 - LU0200683703 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 101,24 0,25 0,25 108,41 82,36 - LU1919856051 - -
Class D2 USD Ei ole 20,35 0,05 0,25 21,06 16,04 - LU0297941386 - -
Class D2 EUR Ei ole 17,34 -0,02 -0,12 19,34 14,85 - LU0827877043 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 9,69 0,02 0,21 10,12 7,70 - LU1618350562 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 62,27 0,15 0,24 67,00 50,92 - LU0764619960 - -
Class I2 EUR Ei ole 15,65 -0,02 -0,13 17,44 13,40 - LU1048586868 - -
Class A2 USD Ei ole 18,81 0,04 0,21 19,47 14,88 - LU0200680600 - -
Class X2 EUR Ei ole 19,03 -0,03 -0,16 21,13 16,24 - LU0988581723 - -
Class I4 Hedged GBP - 9,65 0,03 0,31 10,44 7,91 - LU2075910922 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 17,05 0,04 0,24 17,87 13,58 - LU0827877399 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 19,14 0,04 0,21 19,97 15,18 - LU0343170543 - -
Class A2 EUR Ei ole 16,03 -0,02 -0,12 17,94 13,77 - LU0200683885 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 8,85 0,02 0,23 9,65 7,28 - LU1408528054 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,91 0,02 0,22 9,70 7,29 - LU1408528138 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,36 0,02 0,24 8,99 6,84 - LU0764617162 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 8,47 0,02 0,24 9,29 6,99 - LU1408527916 - -
Class A2 CZK Ei ole 431,08 -4,11 -0,94 452,50 382,21 - LU1791181735 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,58 0,03 0,26 12,13 9,22 - LU1057294727 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,11 0,02 0,20 10,60 8,02 - LU1806518533 - -
Class I4 Hedged EUR - 9,63 0,02 0,21 10,41 7,91 - LU2075911060 - -
Class A3 USD Kuukausittain 9,80 0,02 0,20 10,34 7,88 - LU0200680782 - -
Class I4 USD - 9,67 0,03 0,31 10,35 7,92 - LU1806518293 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,63 0,02 0,23 9,34 6,98 - LU1722865000 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,82 0,02 0,20 10,37 7,90 - LU0827876821 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,04 0,02 0,25 8,77 6,59 - LU0871639893 - -
Class X2 USD Ei ole 22,34 0,05 0,22 23,10 17,54 - LU0200682721 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 90,01 0,25 0,28 98,10 73,95 - LU1109561420 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 8,37 -0,01 -0,12 9,56 7,31 - LU0827877126 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,56 0,02 0,17 12,19 9,22 - LU1057296771 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumentit

Dokumentit