Korko-sijoitukset

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

-8,04 0,15 14,73 -0,98 -2,74
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-7,50 0,22 15,21 -0,74 -2,19
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,74 3,38 0,35 - 3,17
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-2,19 3,80 0,73 - 3,47
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,81 -0,60 0,94 -2,74 10,49 1,75 - 28,68
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-0,69 -0,45 1,06 -2,19 11,85 3,69 - 31,78

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.10.2021 USD 626,381
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 980
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Perustamispäivä 28.08.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond
Vertailuindeksi FTSE World Government Bond Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
ISIN LU0965779233
Bloomberg-tunnus BGIDN2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD4TMF2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 50000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.09.2021 0,60%
Muokattu duraatio alkaen 30.09.2021 8,68
Tehokas duraatio alkaen 30.09.2021 8,66
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.09.2021 10,26
WAL huonoimpaan alkaen 30.09.2021 10,26

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.10.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.10.2021 6,08
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.10.2021 55,56
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.10.2021 98,65
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.10.2021 Bond Global USD
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.10.2021 378
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.10.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class N2, alkaen 30.09.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 848 Global Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 0,87
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 0,66
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,61
TREASURY NOTE 0.125 12/31/2022 0,48
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,45
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,43
TREASURY NOTE 0.75 05/31/2026 0,42
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 0,40
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1 08/15/2025 0,38
TREASURY NOTE 2.25 11/15/2024 0,38
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class N2 EUR Ei ole 90,90 -0,01 -0,01 94,50 88,48 - LU0965779233 - -
Class X2 USD Ei ole 107,55 0,00 0,00 115,06 107,18 - LU0826459850 - -
Class X2 EUR Ei ole 105,57 -0,01 -0,01 107,85 102,54 - LU0839970364 - -
Class D2 EUR Ei ole 122,15 -0,01 -0,01 126,74 118,74 - LU0875157884 - -
Class F2 USD Ei ole 105,85 -0,01 -0,01 113,41 105,50 - LU0836517176 - -
Class N2 USD Ei ole 106,27 0,00 0,00 113,83 105,91 - LU0839971503 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 105,94 -0,01 -0,01 110,34 103,20 - LU0852473874 - -
Class A2 USD Ei ole 102,99 0,00 0,00 110,61 102,65 - LU0836513852 - -
Class D2 USD - 107,55 -0,01 -0,01 115,23 107,19 - LU1811364139 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit