Korko-sijoitukset

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 8 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 13,0 7,0 4,8 -5,7 3,8 7,9 0,2 -0,1
Vertailuarvo (%) 13,3 7,4 4,6 -5,6 4,2 7,8 1,0 0,1
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

0,15 14,73 -0,98 -2,74 -7,77
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2022

0,22 15,21 -0,74 -2,19 -7,89
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,82 -4,23 -0,12 - 1,59
Vertailuarvo (%) -11,05 -3,43 0,43 - 2,00
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,74 -0,54 -5,08 -4,25 -11,82 -12,16 -0,58 - 15,70
Vertailuarvo (%) -9,57 0,35 -3,61 -3,18 -11,05 -9,94 2,15 - 20,10

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 05.12.2022 USD 577 585 604
Perustamispäivä 28.08.2013
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi FTSE World Government Bond Index
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,17%
Kulusuhde 0,15%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 50000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGIDN2E
ISIN LU0965779233
SEDOL BD4TMF2

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 1020
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2022 5,84%
3 v beeta alkaen 30.11.2022 0,977
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.10.2022 3,30
Muokattu duraatio alkaen 31.10.2022 7,38
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.10.2022 3,30%
Tehokas duraatio alkaen 31.10.2022 7,40
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.10.2022 9,03
WAL huonoimpaan alkaen 31.10.2022 9,03

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 100,00
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 5,86
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 27,95
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Bond Global USD
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 347
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 0,00
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 31.05.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class N2, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 895 Global Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,81
TREASURY NOTE 2.25 12/31/2023 0,59
TREASURY NOTE 3.125 08/15/2025 0,56
TREASURY NOTE 1.375 11/15/2031 0,55
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,54
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.625 07/31/2029 0,54
TREASURY NOTE 3.25 08/31/2024 0,50
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.01 05/13/2028 0,46
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 0,46
TREASURY NOTE 0.5 11/30/2023 0,46
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class N2 EUR Ei ole 82,59 -0,21 -0,25 05.12.2022 93,82 81,54 LU0965779233 -
Class A2 USD Ei ole 84,81 0,18 0,21 05.12.2022 103,35 77,99 LU0836513852 -
Class N7 EUR Puolivuosittain 95,89 -0,25 -0,26 05.12.2022 109,39 94,61 LU0852473874 -
Class X2 USD Ei ole 89,04 0,19 0,21 05.12.2022 107,99 81,83 LU0826459850 -
Class D2 EUR Ei ole 111,30 -0,29 -0,26 05.12.2022 126,12 109,82 LU0875157884 -
Class F2 USD Ei ole 87,46 0,18 0,21 05.12.2022 106,27 80,40 LU0836517176 -
Class N2 USD Ei ole 87,83 0,18 0,21 05.12.2022 106,69 80,74 LU0839971503 -
Class X2 EUR Ei ole 96,43 -0,25 -0,26 05.12.2022 109,03 95,13 LU0839970364 -
Class D2 USD - 88,86 0,18 0,20 05.12.2022 107,97 81,69 LU1811364139 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit