Skip to content

Osakkeet

iShares Developed World Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 12.11.2019 GBP 44 490 113
Rahaston nettovarat alkaen 12.11.2019 USD 15 251 913 794
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta GBP
Rahaston perustaminen 15.04.2010
Perustamispäivä 22.08.2013
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI World NET TR in GBP Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,16%
ISIN IE00B62HNT07
Bloomberg-tunnus BGIWGII
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B62HNT0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 1000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Developed World Index Fund (IE), Inst, alkaen 31.10.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 3633 Global Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 2,71
MICROSOFT CORP 2,47
AMAZON COM INC 1,76
FACEBOOK CLASS A INC 1,09
JPMORGAN CHASE & CO 0,96
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,94
ALPHABET INC CLASS A 0,89
JOHNSON & JOHNSON 0,83
NESTLE SA 0,76
PROCTER & GAMBLE 0,74
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst GBP Neljännesvuosittain 18,49 0,08 0,44 18,94 15,11 18,49 IE00B62HNT07 18,51 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 14,85 0,05 0,37 14,85 11,56 14,85 IE00B61MGS68 14,86 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 26,41 0,10 0,37 26,41 20,24 26,40 IE00B62WCL09 26,43 -
Flex USD Päivittäinen 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Inst USD Neljännesvuosittain 17,49 0,03 0,17 17,49 14,11 17,48 IE00B62NX656 17,50 -
Flex Hedged GBP - 11,11 0,02 0,22 11,11 8,88 11,10 IE00BFZPRR02 11,12 -
Inst Hedged EUR - 10,66 0,02 0,22 10,66 9,79 10,65 IE00BJ023R69 10,66 -
Flex GBP Ei ole 26,00 0,11 0,44 26,51 20,89 25,99 IE00B61BMR49 26,02 -
Flex Hedged EUR - 11,10 0,02 0,22 11,10 8,95 11,09 IE00BFZPRS19 11,11 -
Inst GBP Ei ole 25,37 0,11 0,44 25,88 20,41 25,36 IE00B62C5H76 25,39 -
Inst USD Neljännesvuosittain 20,50 0,03 0,17 20,50 16,28 20,49 IE00B62WG306 20,51 -
Class D Hedged GBP - 11,41 0,02 0,22 11,41 9,28 11,41 IE00BGL88775 11,42 -
Class D USD Ei ole 12,60 0,02 0,17 12,60 10,00 12,59 IE00BD0NCN62 12,61 -
Flex USD Neljännesvuosittain 25,40 0,04 0,17 25,40 20,15 25,40 IE00B616R411 25,42 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 28,72 0,11 0,37 28,72 21,98 28,71 IE00B61D1398 28,74 -
Class D EUR Ei ole 12,43 0,05 0,37 12,43 9,52 12,43 IE00BD0NCM55 12,44 -
Flex GBP Päivittäinen 23,31 0,10 0,44 23,88 19,05 23,30 IE00B6385520 23,33 -
Class D GBP Ei ole 12,63 0,06 0,44 12,89 10,16 12,63 IE00BD0NCL49 12,64 -
Inst EUR Päivittäinen 23,44 0,09 0,37 23,44 18,25 23,44 IE00B62NV726 23,46 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit