Osakkeet

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 18,7 56,3 9,7 8,8 0,2 33,1 -25,1 24,2 1,3 11,4
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 18,1 54,1 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-8,85 6,64 2,69 10,59 0,48
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -2,85 6,46 3,47 12,09 -
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,04 -2,45 -2,62 -10,83 -8,85 21,28 14,19 173,74 7,91
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -3,57 1,01 1,06 -0,77 -2,85 20,67 18,61 213,02 -
  Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Alkaen
31.12.2020
Saakka
31.12.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2021

33,14 -25,06 24,15 1,32 11,43
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2021

25,65 -18,12 16,83 0,02 8,76

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 30.06.2022 JPY 19 201 418 204
Perustamispäivä 29.05.2006
Rahaston perustaminen 13.05.1987
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta JPY
Omaisuuslaji Osakkeet
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,84%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Other Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus MLJOAEH
ISIN LU0255399742
SEDOL B43CN89

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.05.2022 86
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.05.2022 17,59%
3 v beeta alkaen 31.05.2022 1,056
P/E-luku alkaen 31.05.2022 13,50
P/B-luku alkaen 31.05.2022 1,19

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2022
Nimi Painotus (%)
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD 2,99
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,99
RELO GROUP INC 2,67
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2,52
SHIBAURA MACHINE CO LTD 2,00
Nimi Painotus (%)
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,85
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. 1,81
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,79
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 1,71
AOKI HOLDINGS INC 1,69
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 Hedged EUR Ei ole 48,98 -0,56 -1,13 30.06.2022 61,55 47,19 LU0255399742 -
Class A2 JPY Ei ole 7 973,00 -90,00 -1,12 30.06.2022 9 867,00 7 642,00 LU0249411835 -
Class D2 JPY Ei ole 8 894,00 -101,00 -1,12 30.06.2022 10 942,00 8 505,00 LU0496417709 -
Class D4 GBP Vuotuinen 49,85 -0,38 -0,76 30.06.2022 66,55 48,03 LU0827883017 -
Class A2 Hedged USD Ei ole 15,73 -0,17 -1,07 30.06.2022 19,44 15,05 LU0931342652 -
Class A2 USD Ei ole 58,66 -0,21 -0,36 30.06.2022 89,86 56,86 LU0006061252 -
Class I2 JPY Ei ole 1 793,00 -20,00 -1,10 30.06.2022 2 201,00 1 713,00 LU0992622497 -
Class D2 EUR Ei ole 62,83 0,17 0,27 30.06.2022 84,27 60,28 LU0252965594 -
Class I2 Hedged EUR - 9,40 -0,10 -1,05 30.06.2022 11,71 9,02 LU1822774102 -
Class X2 JPY Ei ole 9 634,00 -108,00 -1,11 30.06.2022 11 757,00 9 183,00 LU0249423681 -
Class I2 EUR - 12,66 0,03 0,24 30.06.2022 16,95 12,15 LU1822774011 -
Class A4 GBP Vuotuinen 48,17 -0,37 -0,76 30.06.2022 64,69 46,43 LU0204063480 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 52,69 -0,60 -1,13 30.06.2022 65,81 50,64 LU0827883280 -
Class A2 EUR Ei ole 56,32 0,15 0,27 30.06.2022 76,00 54,05 LU0171289068 -
Class D2 USD Ei ole 65,44 -0,23 -0,35 30.06.2022 99,65 63,42 LU0827883108 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Dokumentit

Dokumentit