Korko-sijoitukset

BGF US Dollar Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Rahaston tavoitteena on maksimoida sijoituksesi tuotto rahaston pääoman kasvun ja tulojen yhdistelmällä. Rahasto sijoittaa vähintään 80 % kokonaisvaroistaan kiinteätuottoisiin arvopapereihin.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

2,23 3,47 -1,10 8,90 7,84
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

2,65 3,54 0,01 8,72 7,51
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,84 5,12 4,20 3,80 3,59
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

7,51 5,34 4,44 3,84 4,30
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,84 0,32 1,04 7,84 16,15 22,85 45,26 87,42
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

7,51 0,14 0,67 7,51 16,89 24,24 45,76 111,85

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.01.2021 USD 972,502
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2020 1,45
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2020 1972
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 07.04.1989
Perustamispäivä 03.03.2003
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Diversified Bond
Vertailuindeksi BBG Barc U.S. Aggregate Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,08%
ISIN LU0028835386
Bloomberg-tunnus MERCPIA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 4580456
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LBUSTRUU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Tuotto maturiteettiin alkaen 31.12.2020 1,78
Muokattu duraatio alkaen 31.12.2020 6,10
Tehokas duraatio alkaen 31.12.2020 5,64
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.12.2020 7,00
WAL huonoimpaan alkaen 31.12.2020 7,00

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.12.2020 0,21%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.12.2020 0,87%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.12.2020 0,21%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.12.2020 0,06%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.12.2020 0,04%
MSCI - tupakka alkaen 31.12.2020 0,64%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.12.2020 33,46%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.12.2020 66,54%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,16% ja öljyhiekat 0,33%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Dollar Bond Fund, Class A1, alkaen 31.12.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 378 USD Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2020
Nimi Painotus (%)
UNITED STATES TREASURY 16,71
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6,39
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 6,15
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,25
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,73
Nimi Painotus (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,46
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1,33
JPMORGAN CHASE & CO 1,28
MORGAN STANLEY 0,83
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,73
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A1 USD Päivittäinen 18,26 0,01 0,05 18,45 16,33 - LU0028835386 - -
Class D2 USD Ei ole 38,44 0,03 0,08 38,67 33,86 - LU0548367084 - -
Class I2 USD Ei ole 12,39 0,01 0,08 12,47 10,90 - LU1165522647 - -
Class A2 CZK Ei ole 796,29 1,43 0,18 904,89 780,46 - LU1791174102 - -
Class A3 USD Kuukausittain 18,28 0,01 0,05 18,47 16,36 - LU0172417379 - -
Class D3 USD Kuukausittain 18,28 0,01 0,05 18,46 16,36 - LU0592701923 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,00 0,01 0,09 11,07 9,78 - LU1564327929 - -
Class X5 USD Neljännesvuosittain 10,77 0,01 0,09 10,90 9,62 - LU1694209633 - -
Class A2 USD Ei ole 36,84 0,02 0,05 37,07 32,57 - LU0096258362 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 10,85 0,01 0,09 10,97 9,68 - LU1718847640 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,63 0,00 0,00 11,71 10,32 - LU1294567448 - -
Class X2 USD Ei ole 11,92 0,01 0,08 11,99 10,45 - LU0147419252 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Bob Miller
Bob Miller
Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Sam Summers
Sam Summers

Dokumentit

Dokumentit