Käteinen

BGF US Dollar Reserve Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Rahamarkkinarahasto (MMF) ei ole taattu sijoitusväline. MMF-sijoitus poikkeaa talletuksiin tehdystä sijoituksista; MMF:ään sijoitettu pääoma voi vaihdella, ja pääoman menettämisen riskistä vastaa sijoittaja. MMF ei ole riippuvainen ulkopuolisesta tuesta MMF:n likviditeetin takaamisessa tai osakekohtaisen substanssiarvon vakauttamisessa. Lyhytaikaisissa rahamarkkinarahastoissa hintavaihtelut eivät yleensä ole voimakkaita. Korkojen muutokset vaikuttavat rahastoon. Pääoman menetys: voi tapahtua automaattinen osuuksien lunastus, joka vähentää kunkin sijoittajan osuuksien määrää. Tämä osuuksien lunastus johtaa pääoman menetykseen sijoittajille. Vastapuoliriski: Varojen säilyttämisestä tai muista tämän tyyppisistä palveluista vastaavan tahon tai johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena toimivan tahon maksukyvyttömyys voi aiheuttaa rahastolle taloudellisia tappioita. Luottoriski: Rahastoon sisältyvän rahoitusvarallisuuden liikkeeseenlaskija ei ehkä maksa korkoja tai lainapääomaa niiden erääntyessä.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 0,0 0,1 0,2 0,2 -0,2 -0,4 -0,1 0,1 -0,2 -0,2
Vertailuindeksi 1 (%) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,54 0,04 0,01 -0,01 2,23
Vertailuindeksi 1 (%) 1,31 0,57 1,10 0,67 -
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,63 0,22 0,44 0,63 0,54 0,12 0,07 -0,06 89,55
Vertailuindeksi 1 (%) 1,30 0,30 0,76 1,19 1,31 1,72 5,63 6,92 -
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

-0,28 0,16 -0,11 -0,27 0,20
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

1,53 2,20 0,70 -0,03 0,76

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 09.12.2022 USD 492 175 403
Perustamispäivä 30.11.1993
Rahaston perustaminen 30.11.1993
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Käteinen
Vertailuindeksi 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,42%
Kulusuhde 0,45%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Money Market - Other
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus MIGSDAG
ISIN LU0297945965
SEDOL B1YLJL9

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.09.2022 116
Painotettu keskimääräinen maturiteetti alkaen 08.12.2022 13 days
Painotettu keskimääräinen voimassaoloaika alkaen 08.12.2022 63 days
3 v beeta alkaen 30.11.2022 0,580
1 päivän tuotto alkaen 09.12.2022 3,37%

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-tiedot sijoitusprosessin tutkimus-, arvopaperin valinta- ja salkun tarkastusvaiheissa. Rahastonhoitaja järjestää joka toinen viikko luottokokouksia, joissa jokainen luotto tutkitaan sisäisen suhteellisen arvoanalyysin avulla, johon sisältyy laadullisia hallintonäkökohtia yhdistettyinä ulkopuolisten tiedon toimittajien määrittämiin ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintomittareihin. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

Nimi Investointi Markkina-arvo Painotus (%) Nimellisarvo holdings.all.localMarketValue ISIN Maturiteetti Maturity/Reset
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 08.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 08.12.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 Hedged GBP Ei ole 189,66 0,02 0,01 09.12.2022 189,66 188,25 LU0297945965 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 191,40 0,02 0,01 09.12.2022 191,40 189,74 LU0329591720 -
Class X2 USD Ei ole 10,88 0,00 0,01 09.12.2022 10,88 10,71 LU0462857789 -
Class A2 USD Ei ole 159,97 0,02 0,01 09.12.2022 159,97 158,12 LU0006061419 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Dokumentit

Dokumentit