Firma BlackRock uznaje wagę ochrony danych osobowych i finansowych użytkowników odwiedzających jej witrynę internetową znajdujacą się pod adresem www.blackrock.com (zwana dalej "Witryna"). Poniższe informacje mają za zadanie ułatwić użytkownikom zrozumienie praktyk związanych z gromadzeniem informacji w Witrynie.

Odwiedzając Witrynę, użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Jeżeli użytkownik nie akceptuje tej Polityki, nie powinien korzystać z Witryny. Prosimy przeczytać Zasady i warunki, aby zapoznać się z innymi zasadami i warunkami mającymi zastosowanie do użytkowania tej witryny.

Zmiany w niniejszej Polityce ochrony prywatności

Firma BlackRock zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania i usuwania fragmentów niniejszej Polityki ochrony prywatności w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Takie zmiany obowiązywać bedą niezwłocznie po ich opublikowaniu. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej polityki w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Dostęp do aktualnej wersji Polityki ochrony prywatności uzyskać można za pomoca odsyłacza znajdującego się na stronie glównej Witryny oraz w dolnej części jej pozostałych stron. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odwiedzając Witrynę po opublikowaniu zmian w niniejszej Polityce ochrony prywatności, wyraża zgodę na jej zmienione warunki.

Gromadzone i wykorzystywane informacje

Dane osobowe: Dane osobowe podawane w Witrynie wykorzystywane są wyłącznie do obsługi konta użytkownika i/lub do dostarczania mu informacji o produktach i usługach firmy BlackRock. Rodzaje danych osobowych, które mogą być gromadzone w Witrynie, obejmują: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu. Firma BlackRock nie sprzedaje, nie udostępnia i nie dzierżawi danych osobowych innym podmiotom w sposób niezgodny z niniejszą Polityką ochrony prywatności. Jeżeli dane konta staną się niepełne lub ulegly zmianie, należy skontaktować się z firmą Blackrock za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (zgodnie z wytycznymi poniżej), aby je uaktualnić.

Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do części Witryny chronionych hasłem, wówczas: (a) po podaniu hasła i przejsciu do danej części Witryny użytkownik zostaje rozpoznany przez Witrynę, a wszystkie podawane przez niego dane, w tym także wszelkie dane w postaci elektronicznej (włączając w to wszystkie dane transakcji), są gromadzone oraz (b) wszelkie dane użytkownika zgromadzone za pośrednictwem Witryny mogą zostać powiązane z innymi, już posiadanymi informacjami pozwalającymi na jego identyfikacje.

Informacje zbiorcze: Określone informacje o wykorzystaniu Witryny, takie jak liczba i częstotliwość jej odwiedzin, są rejestrowane. Dane te mogą zawierać informacje o witrynach internetowych, które użytkownik odwiedza bezpośrednio przed wejściem na Witrynę i po jej opuszczeniu, informacje o używanej przez niego przeglądarce internetowej oraz jego adres IP (Internet Protocol). Takie dane wykorzystywane są tylko w sposób zbiorczy; firma BlackRock nie ujawnia stronom trzecim żadnych informacji, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika.

Pliki cookie

Zamieszczone w niniejszym rozdziale informacje dotyczące plików cookie spełniają wszystkie wymogi nowych przepisów Unii Europejskiej, obowiązujących od maja 2011 roku.

Czym są pliki cookie?

Cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci komputera na twardym dysku, gdy odwiedzają Państwo niektóre strony internetowe. Pliki te umożliwiają witrynom internetowym prawidłowe funkcjonowanie lub przekazywanie pewnych informacji właścicielom witryny.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookie?

Pliki cookie umożliwiają nam dostarczanie użytkownikom usług i informacji szczegółowo dostosowanych do ich potrzeb. Na wszystkich naszych witrynach internetowych wykorzystujemy pliki cookie w celu uzyskiwania ogólnych informacji, mówiących w jaki sposób i kiedy użytkownicy korzystają z naszych stron, jakie są ich preferencje technologiczne (takie jak rodzaje wykorzystywanych odtwarzaczy wideo), a także czy wszystkie nasze witryny internetowe działają prawidłowo.

Jeżeli korzystają Państwo z jednej z naszych witryn zabezpieczonych hasłem, może ona wykorzystywać pliki cookie lub inne podobnego rodzaju technologie w celu autoryzacji użytkownika, rozpoznawania i przechowywania informacji dotyczących jego konfiguracji oraz parametrów, ułatwienia nawigacji na witrynie oraz dostosowania jej zawartości w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała zainteresowaniom i oczekiwaniom użytkownika.

Ogólnie mówiąc, w naszych witrynach wykorzystujemy pliki cookie w następujących celach:

• Cele analityczne – analityczne pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie, analizowanie i śledzenie czynności wykonywanych na naszych witrynach internetowych przez odwiedzających je gości. Umożliwia to naszej firmie zapewnienie rozwoju i doskonalenia funkcjonowania naszych witryn, na przykład poprzez określenie, w jaki sposób użytkownicy mogą najłatwiej odnaleźć najczęściej poszukiwane informacje lub jakie elementy witryny cieszą się ich największym zainteresowaniem.

• Preferencje dotyczące użytkowania – niektóre wykorzystywane w naszych witrynach pliki cookie są aktywowane, kiedy użytkownik podejmuje określone decyzje dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej. Następnie nasze witryny „pamiętają” preferencje ustawień danego użytkownika. Umożliwia to naszej firmie ścisłe dostosowanie treści witryny do indywidualnych oczekiwań użytkowników.

• Warunki użytkowania – w naszych witrynach wykorzystujemy także pliki cookie w celu potwierdzenia, czy użytkownik zapoznał się z treścią dokumentacji dotyczącej polityki firmowej, na przykład z treścią niniejszego dokumentu, czy zaakceptował jej postanowienia oraz wyraził zgodę na warunki użytkowania naszych witryn internetowych. Umożliwia to nam ciągłe doskonalenie sposobu funkcjonowania witryny. Na przykład: przy kolejnych odwiedzinach użytkownik nie musi już po raz drugi wyrażać zgody na te same warunki.

• Zarządzanie sesją roboczą – oprogramowanie zarządzające naszymi witrynami internetowymi wykorzystuje pliki cookie do celów technicznych, związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem naszych serwerów. Naprzykład; wykorzystujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowej dystrybucji pytań pomiędzy poszczególnymi serwerami w celu autoryzacji użytkowników i określenia funkcji witryny, które będą dla nich dostępne, kontroli pochodzenia zapytań, śledzenia i przechowywania informacji dotyczących sesji roboczej użytkownika oraz określenia opcji lub stron, które mają być wyświetlane dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

• Cele funkcyjne – funkcyjne pliki cookieprzechowują informacje konieczne do prawidłowego funkcjonowania i przetwarzania danych przez nasze aplikacje. Na przykład: kiedy prowadzone transakcje lub zapytania wymagają przeprowadzenia wielu etapów roboczych, pliki cookie są wykorzystywane do zapamiętywania informacji dotyczących poszczególnych etapów dla ułatwienia prawidłowego przeprowadzenia całkowitej transakcji lub zapytania.

Preferencje dotyczące plików cookie

Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji witryn internetowych BlackRock, Państwa komputer lub telefon komórkowy musi akceptować pliki cookie, ponieważ w przeciwnym wypadku nasze witryny internetowe nie będą działać prawidłowo. Ponadto korzystanie z plików cookie jest konieczne w celu określenia indywidualnych parametrów użytkownika na naszych witrynach.

Lokalne pliki Flash

Niektóre z naszych witryn internetowych wykorzystują treści wyświetlane za pośrednictwem oprogramowania Adobe Flash Player, takie jak animacje, pliki wideo i narzędzia. Lokalna pamięć zawierająca pliki flash (nazywane często plikami „Flash Cookies”) może być wykorzystywana w celu doskonalenia zawartości witryny w zależności od potrzeb użytkownika. Pliki flash są przechowywane w pamięci Państwa urządzenia w taki sam sposób, jak standardowe pliki cookie, jednak są zarządzane bezpośrednio przez Państwa oprogramowanie Flash.

Aby uniemożliwić zapisywanie plików Flash lub usunąć zapisane informacje, należy zapoznać się z dokumentacją wykorzystywanego oprogramowania Flash, dostępną pod adresem www.adobe.com. Należy pamiętać, że w razie wyłączenia plików Flash cookie, niektóre funkcje witryny nie będą dostępne.

Pliki cookie stron trzecich

Podczas wizyty na naszych witrynach internetowych mogą Państwo otrzymywać także pliki cookie należące do stron trzecich. Są to dla przykładu pliki cookie wykorzystywane przez witryny Google, Unica, Forsee, Wall Street on Demand, Morningstar, Media Mind i/lub Flurry. Tego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane w celach określonych w punkcie „Dlaczego wykorzystujemy pliki cookie?” niniejszej dokumentacji. Nasza firma w żaden sposób nie kontroluje ustawień tego rodzaju plików cookie będących własnością stron trzecich. Zalecamy odwiedzenie odpowiednich witryn internetowych w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykorzystywania plików cookie przez wyżej wymienione strony trzecie oraz zasad zarządzania nimi.

Modyfikacja preferencji dotyczących plików cookie

Mogą Państwo w dowolnej chwili usunąć ze swojej przeglądarki pliki cookie wykorzystywane przez nasze witryny internetowe. Instrukcje dotyczące usuwania plików cookie z komputera lub urządzenia przenośnego są zależne od wykorzystywanego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody dotyczącej wykorzystywania przez nasze witryny plików cookie spowoduje nieprawidłowe działanie niektórych ich funkcji.
Pod adresem www.allaboutcookies.org zamieszczone zostały informacje dotyczące sposobów zarządzania plikami cookie w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach internetowych. Mogą Państwo również zapoznać się z dokumentacją sprzedawcy wykorzystywanego oprogramowania.

Dalsze informacje dotyczące plików cookie

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie oraz sposobów zarządzania nimi są dostępne pod adresem www.allaboutcookies.org.

Preferencje dotyczące ochrony prywatności:

Niniejsza Witryna może zawierać informacje, w tym zasady ochrony prywatności zgodne z protokołem P3P (zwane dalej "Informacjami o preferencjach dotyczących prywatności"), działające zgodnie z wybranymi przez użytkownika preferencjami dotyczącymi ochrony prywatności. Firma BlackRock dołożyła wszelkich starań, aby Informacje o preferencjach dotyczących prywatności będące częścią Witryny były zgodne z pełnym brzmieniem niniejszej Polityki ochrony prywatności; Polityka ta stanowi jednak ostateczne i decydujące zestawienie zasad i praktyk dotyczących ochrony prywatności w Witrynie.

Dostawcy usług:

Firma BlackRock ma prawo wykorzystywać do prowadzenia Witryny wewnętrznych lub zewnętrznych dostawców usług, a także zatrudniać inne podmioty, aby wykonywały w imieniu firmy pracę takie jak wysyłanie korespondencji w formie papierowej i poczty elektronicznej. Podmioty te mogą mieć dostęp do danych osobowych przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem witryny, ale mogą wykorzystywać je wyłącznie wceu realizowania swoich obowiązków. Podmioty te nie mają prawa wykorzystywać danych osobowych użytkowników do żadnych innych celów.

Zgodność z obowiązującymi przepisami:

Firma BlackRock gromadzi automatycznie dane osobowe użytkowników odwiedzających Witrynę wyłącznie w zakresie, w jakim wymagają tego od niej ustawa USA Patriot Act oraz inne mające zastosowanie przepisy i regulacje. Firma BlackRock nie udostępnia żadnych danych osobowych innym podmiotom, chyba że (a) takiego ujawnienia wymagają od niej przepisy prawa, władze państwowe lub podmioty prywatne w związku z procesem sądowym, zeznaniem składanym pod przysięgą, dochodzeniem, podobną procedurą lub kontrolą zgodności z przepisami, (b) wymagają tego obowiązujące przepisy i regulacje, (c) służy to egzekwowaniu niniejszych Warunków, lub (d) dane udostępniane są podmiotom stowarzyszonym lub dostawcom usług w związku ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika. W takich okolicznościach firma BlackRock ma prawo ujawnić rzeczone informacje (a użytkownik upoważnia ją do tego).

Poczta elektroniczna i marketing:

Firma BlackRock nie sprzedaje adresów e-mail swoich klientów ani nie przekazuje danych osobowych użytkowników stronom trzecim do celów marketingowych. Firma BlackRock nie będzie wysyłać użytkownikom wiadomości pocztą elektroniczna bez ich uprzedniej zgody, chyba że wiadomości te wiązać się będą z obsługą konta lub użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną dokumentów finansowych w ramach usługi E-Delivery. Zgodnie z naszą polityką ochrony prywatności wiadomości te zawierać muszą wskazówki co do rezygnacji z udziału w tych opartych na zgodzie użytkownika programach. Firma BlackRock zaleca użytkownikom, aby nie przesyłali danych osobowych za pośrednictwem niezabezpieczonych metod korespondencji, w tym publicznych kanałów komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej, która generalnie nie jest zabezpieczona).

Zmiany własności firmy:

Jeżeli część lub całość działalności, akcji lub majątku firmy BlackRock zostanie przejęta przez inny podmiot gospodarczy lub z nim połączona, firma BlackRock przekaże całość lub część danych użytkownika nowemu podmiotowi, aby umożliwić mu kontynuacje świadczenia usług. Użytkownik zostanie powiadomiony o takim zdarzeniu i otrzyma od nowego podmiotu informacje o wszelkich zmianach dotyczących praktyk opisanych w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Jeżeli nowy podmiot wyrazi wolę dodatkowego wykorzystania danych użytkownika, użytkownik może się na to nie zgodzić.

Ochrona prywatności dzieci

Mimo, że Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci, firma BlackRock ma na uwadze bezpieczeństwo i ochronę prywatności najmłodszych użytkowników Internetu. Firma BlackRock nigdy świadomie nie domaga się podawania danych osobowych od osób w wieku poniżej 13 lat bez uzyskania wcześniej możliwej do sprawdzenia zgody rodzica lub opiekuna. Jeżeli firma BlackRock zorientuje się, że uzyskała dane osobowe od dziecka młodszego niż 13 lat bez możliwej do sprawdzenia zgody rodzica lub opiekuna, dołoży wszelkich starań, aby usunąć takie dane ze swoich archiwów. Jeżeli rodzic lub opiekun zorientuje się, że jego dziecko podało firmie BlackRock dane osobowe bez ich zgody, powinien skontaktować się z firmą BlackRock.

Witryny zewnętrzne

Firma BlackRock może tworzyć odsyłacze między Witryną, a jedną lub wieloma witrynami zewnętrznymi, prowadzonymi przez strony trzecie. Firma BlackRock nie ma żadnej kontroli nad takimi witrynami, ich zawartością ani oferowanymi przez nie produktami lub usługami. Dostęp do takich połączonych odsyłaczami witryn i korzystanie z nich regulowane są przez odrębne warunki użytkowania i zasady ochrony prywatności, obowiązujące w danej witrynie, odbywają się zatem na własną odpowiedzialność użytkownika. Firma BlackRock nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i praktyki dotyczące danych klienta, stosowane przez witryny zewnętrzne połączone odsyłaczami z Witryną.

Bezpieczeństwo

Transmisja danych przez Internet nigdy nie jest w 100% bezpieczna, firma BlackRock nie może więc zagwarantować bezpieczeństwa danych podawanych przez użytkowników w Witrynie. Dokłada jednak wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników podczas przeprowadzania transakcji w Witrynie, wymagając korzystania z przeglądarek internetowych, które obsługują zgodne ze standardem branżowym szyfrowanie SSL za pomocą kluczy 128-bitowych. Oznaczenie "128-bitowy" odnosi się do długości klucza używanego do szyfrowania przesyłanych danych, przy czym im dłuższy klucz, tym wyższy poziom zabezpieczeń.

Kontakt z firmą BlackRock

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki ochrony prywatności lub praktyk związanych z ochroną prywatności prosimy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną pod adresem: investor.services@blackrock.com lub telefonicznie pod numerem +44 800 445 522. Można także skontaktować się z nami pocztą tradycyjną, pisząc na adres:

BlackRock
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL

BlackRock jest znakiem handlowym spółki BlackRock, Inc. a logo BlackRock jest znakiem usługowym spółki The PNC Financial Services Group, Inc. Spółka BlackRock jest "pracodawcą równych szans", zaangażowanym na rzecz róznorodności w miejscu pracy.

Copyright 1998-2014 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.