BlackRock tudatában van személyes és pénzügyi adatai védelmének fontosságával a www.blackrock.com helyen található weboldal meglátogatásakor.

A jelen adatvédelmi szabályzat célja átláthatóbbá tenni az információgyűjtés menetét a BlackRock vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok által vagy megbízásából működtetett, vagy a tulajdonukban levő összes weboldalon, ideértve többek között a blackrock.com és ishares.com oldalakat, valamint ezek helyi változatait (pl. blackrock.co.uk).

Elköteleztük magunkat aziránt, hogy

  • óvjuk az Öntől kapott személyes adatokat;
  • tájékoztatjuk Önt az Önről rendelkezésre álló személyes adatok felhasználásának módjáról; továbbá
  • Ön mindig tisztában legyen az indokainkkal, ha kiadjuk személyes adatait.

A jelen adatvédelmi szabályzat változásai

A jelen adatvédelmi szabályzat 2012. május 24-én lépett érvénybe. A BlackRock fenntartja a jogot arra, hogy a jelen tartalom frissítése útján bármikor, külön értesítés nélkül módosítsa a jelen adatvédelmi szabályzatot. Ilyen esetben módosítjuk a szabályzat megjelenésének dátumát. Az Ön hozzájárulását kérjük azonban a szabályzat módosított változatához abban az esetben, ha a benne foglalt információk érdemi változáson esnek át. Ezenkívül félévente meg kell majd erősítenie, hogy elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat. A jelen szabályzat jelenleg érvényben levő változata a www.blackrock.com honlapról, vagy más weboldalaink alján található hivatkozásról érhető el.

Az információk összegyűjtése és felhasználása

A weboldalainkon megadott, személyazonosításra alkalmas információkat az Ön fiókjának karbantartására, az Önnek nyújtott szolgáltatásaink tökéletesítésére és/vagy a BlackRock termékiről és szolgáltatásairól szóló információk Önhöz való eljuttatására használjuk fel. Weboldalainkon a következő típusú személyes adatok megadását kérhetjük: név, cím, e-mail cím és telefonszám. Személyazonosításra alkalmas adatait a jelen adatvédelmi politika által nem engedélyezett módon nem értékesítjük vagy kölcsönözzük mások számára, és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön önkéntes előzetes hozzájárulása, vagy az irányadó jogszabályi rendelkezések (2001. évi CVIII. törvény 13/A-§, 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése, 2008. évi LXVIII. törvény 6.§(5) bekezdése.

A weboldalakon végzett adatkezelés célja a weboldalak hatékony és személyre szabott formában történő nyújtása (ideértve, amennyiben alkalmazandó, a személyre szabott reklámok megjelenítését és a weboldalak hatékonyságának növelését is), a felhasználók azonosítása, részükre felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása, hozzájárulás esetén hírlevelek és reklámok küldése, megrendelés esetén más szolgáltatások nyújtása, a weboldalak szabályzatainak érvényre juttatása és az annak, illetve a jogszabályok alapján a BlackRock-ot megillető jogok gyakorlása.

Az adatkezelés időtartama az Önnel fennálló ügyfélkapcsolatunk időtartama, illetve amennyiben ez hosszabb, az adott adatkezelésre a jogszabály által meghatározott időtartam.

Továbbá, amennyiben az adott weboldal jelszóval védett, akkor (a) a jelszó megadása és a belépés után az oldal beazonosítja Önt, és összegyűjt minden Ön által megadott információt, beleértve ebbe minden elektronikus megbízást (többek között minden, tranzakciókkal kapcsolatos adatot) is, valamint (b) az oldalon Önre vonatkozóan gyűjtött bármely adatot társíthatjuk az Ön már rendelkezésünkre álló egyéb azonosító adataival.

Összesített információk: Jellemzően rögzítünk bizonyos felhasználási információkat, például az oldalainkat felkereső látogatók számát és a látogatások gyakoriságát. Ezek az információk arra is kiterjedhetnek, hogy oldalunk felkeresését közvetlenül megelőzően, illetve azt követően milyen más weboldalakat nyitott meg, milyen böngészőt használ és mi az IP-címe. Ha ezeket az adatokat felhasználjuk, azt kizárólag összesített formában tesszük, és semmilyen olyan információt nem közlünk harmadik felekkel, amelyek alapján Önt személy szerint be lehetne azonosítani.

Szolgáltatók: Belső szolgáltatókat alkalmazhatunk a weboldal üzemeltetéséhez, illetve egyéb személyeket foglalkoztathatunk a munka - például postai levelek és e-mail küldéséhez - megbízásunkból történő elvégzéséhez. Ezek a személyek kizárólag a feladataik elvégzése céljából férhetnek hozzá a weboldalon keresztül bevitt, a személyes azonosítást lehetővé tevő adatokhoz. Ezek a személyek a személyes azonosítást lehetővé tevő információt más célra nem használhatják fel. Az egyes oldalak működtetése során az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók adatait az egyes oldalak tartalmazzák.

Jogszabályi megfelelőség: A BlackRock a személyes azonosítást lehetővé tevő információk gyűjtését ezen a weboldalon csak olyan mértékben végzi, amit a vonatkozó jogszabályok részére előírnak. A személyes azonosítást lehetővé tevő információkat másnak nem adjuk át, kivéve, ha az adatok közlését valamely jogszabályi, kormányzati vagy polgári fél polgári vagy büntetőjogi perben, nyomozás vagy hasonló eljárás esetén kéri. Az ilyen információt az említett körülmények között (az Ön felhatalmazása mellett) közöljük.

E-mail és marketing: A BlackRock nem értékesíti ügyfelei e-mail címét, illetve az ügyfelek személyes adatait harmadik félnek a harmadik fél marketingcéljaira nem adja át. A BlackRock az Ön előzetes hozzájárulása nélkül e-mailt nem küld, kivéve, ha az e-mail a fiók üzemeltetésével kapcsolatos, illetve ha Ön a hozzájárulását adta ahhoz, hogy az elektronikus kézbesítési szolgáltatásunk részeként elektronikus úton az alappal kapcsolatos dokumentumokat küldjünk. Üzletpolitikai elveinknek megfelelően az ilyen e-mailekben szerepel a felhasználó hozzájárulását igénylő programokról való leiratkozásra vonatkozó útmutató is. Javasoljuk, hogy ne küldjön semmilyen személyes információt a kapcsolattartás nem biztonságos csatornáin keresztül, például az olyan nyilvános elektronikus kommunikációs csatornákon, mint pl. az internetes e-mail, mivel ezek általában nem biztonságosak.

Üzleti transzferek: Amennyiben a BlackRock üzlete, részvényei vagy eszközei vásárlás vagy összeolvadás révén más üzleti fél birtokába jutna, a szolgáltatás folytonossága érdekében az ilyen adatokat részben vagy egészben osztjuk meg e féllel. Az ilyen eseményről értesítést küldünk, a szervezet pedig tájékoztatást nyújt a jelen adatvédelmi elvek gyakorlatának módosulásáról. Amennyiben az új szervezet az adatai további felhasználását tervezi, ilyen esetben a felhasználást az ügyfél megtagadhatja.

Adatok kiadása kívülállóknak

Az Ön által velünk közölt személyes adatokat kizárólag az Ön engedélyével, vagy a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott esetekben adjuk ki harmadik feleknek. Előfordulhat, hogy a weboldalaink használatára vonatkozó általános információkat harmadik felekkel is megosztjuk, például azért, hogy a hirdetőknek és más üzleti partnereinknek a weboldal látogatottságával kapcsolatos kimutatást készíthessünk. Ilyen esetben nem adunk ki olyan személyes adatokat, amelyek alkalmasak lennének az Ön azonosítására. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a harmadik felek ne adják ki az Ön személyes adatait másoknak, de nem vállalunk felelősséget az adatok engedély nélküli kiadásáért vagy az adatvédelmi szabályok egyéb megsértéséért vagy más személyek cselekedeteiért abban az esetben, ha a harmadik fél az adatokat az Ön beleegyezésével, vagy rajtunk és cégcsoportunkon kívüli más személy hozzájárulásával kapta meg.

COOKIE-K

A cookie-k jelen szakaszban olvasható ismertetése megfelel az Európai Unió 2011 májusában bevezetett jogszabályi előírásainak.

Mik a cookie-k?

A „cookie” bizonyos weboldalak felkeresésekor a számítógép merevlemezén vagy a készülék memóriájában tárolódó apró fájl. A cookie szerepe a weboldal működésének biztosítása, illetve különböző információk megadása a weboldal üzemeltetőinek.

Mi a cookie-k használatának célja?

A cookie-k vagy az egyéb technikai megoldások abban segítenek, hogy személyre szabott szolgáltatásokat és információt tudjunk nyújtani. A cookie-kat arra irányuló informálódásra használjuk, hogy hogyan és mikor látogatják weboldalainkat, melyek felhasználóink műszaki preferenciái (pl. milyen típusú megjelenítőt használnak), továbbá hogy weboldalunk megfelelően működik-e.

Amennyiben jelszóval védett oldalról van szó, akkor az adott oldal cookie-kat vagy más műszaki megoldásokat alkalmazhat az azonosításra, a konfigurációs és egyéb felhasználói adatok tárolására és felismerésére, a weboldalon való navigáció és a jogosultságok felhasználásának megkönnyítésére, valamint a tartalom testreszabásához, annak érdekében, hogy a hozzáférhető információ az érdeklődési körének megfelelő lehessen.

Általánosságban véve weboldalainkon a következő célokból használunk cookie-kat:

  • Elemzési célokból: Az elemzési célú cookie-k lehetővé teszik weboldalaink látogatóinak felismerését, számlálását és követését. Így hatékonyabbá tehetjük weboldalaink működését, látva például azt, hogy látogatóink mennyire könnyen találják meg az információkat, illetve azonosítva a legnagyobb érdeklődésre számot tartó területeket.
  • Használati preferenciák: A weboldalainkon használt egyes cookie-k akkor aktiválódnak, amikor a látogató beállítja a weboldal használatával kapcsolatos valamilyen preferenciáját. Weboldalaink megjegyzik az adott felhasználó által választott beállítást. Így a weboldalak bizonyos funkciói az egyéni igényekhez igazíthatók.
  • Használati feltételek: A weboldalainkon használt egyes cookie-k azt is tárolják, hogy az adott látogató elolvasta és elfogadta-e már a használati feltételeket (például a jelen tájékoztatót). Ez fokozza a felhasználói élményt, elkerülhetővé téve például azt, hogy a weboldal újra és újra felkérje a látogatót ugyanannak a használati feltételnek az elfogadására.
  • Munkamenet-felügyelet: A weboldalainkat működtető szoftver a kiszolgálók belső technikai folyamataihoz szükséges cookie-kat is használ. Ilyenekre van szükség például a felhasználói kérelmek kiszolgálók közötti felosztásához, a felhasználók hitelesítéséhez és az általuk elérhető szolgáltatások körének meghatározásához, a kérelmek forrásának ellenőrzéséhez, a felhasználói munkamenetek nyomon követéséhez, valamint a weboldal megfelelő működéséhez megjelenítendő beállítások és lapok megállapításához.
  • Működéshez szükséges cookie-k: A működéshez szükséges cookie-k az alkalmazások által végzett feldolgozáshoz szükségesek. Ha például egy alkalmazásbeli kérelem vagy tranzakció több munkafolyamat-fázisra épül, cookie-k tárolják átmenetileg az egyes fázisok között továbbítandó adatokat, így biztosítva a teljes kérelem vagy tranzakció teljesítését.

    Egyes cookie-k (munkamenet cookie-k) csak a weboldal felkeresése és a böngésző-munkamenet bezárása közötti időben tárolódnak. Más cookie-k hosszabb ideig őrződnek meg a számítógépen, különböző tényezőktől függően.

Cookie-beállítások

A BlackRock weboldalainak teljes értékű használatához számítógépén vagy mobilkészülékén engedélyeznie kell a cookie-k fogadását, mert ezek nélkül a weboldalak nem működnek megfelelően. A cookie-k biztosítják továbbá a weboldalak személyre szabott működését is.

Helyileg tárolt Flash-objektumok

Egyes weboldalaink az Adobe Flash Player szoftverrel lejátszható tartalmakat (például animációkat, videókat és eszközöket) is tartalmaznak. Ezek a helyileg tárolt Flash-objektumok (más néven „Flash cookie-k”) erősítik a felhasználói élményt. A Flash-objektumok többé-kevésbe a cookie-khoz hasonlóan tárolódnak, de kezelésüket közvetlenül a Flash szoftver végzi.

Ha letiltani vagy törölni szeretné a helyileg tárolt Flash-objektumokat, olvassa el a Flash szoftver dokumentációját, amely elérhető a www.adobe.com webhelyen. Ne feledje azonban, hogy a Flash cookie-k letiltása esetén a weboldalak bizonyos funkciói nem fognak működni.

Harmadik féltől származó cookie-k

Weboldalaink meglátogatásakor harmadik fél által elhelyezett cookie-k is fogadhatók.

Ilyenek lehetnek a Google, az Unica, a Forsee, a Wall Street on Demand, a Morningstar, a Media Mind és/vagy a Flurry által elhelyezett cookie-k. Ezek használatának céljáról a jelen dokumentum „Mi a cookie-k használatának célja?” című részében olvashat. Ezeknek a cookie-knak az elhelyezésére és beállításaira nincs hatásunk, ezért javasoljuk az adott harmadik fél webhelyének felkeresését az általa elhelyezett cookie-król való tájékozódás céljából.

Cookie-beállítások módosítása

Ha szeretné eltávolítani böngészőjéből a weboldalaink által elhelyezett cookie-kat, törölheti azokat. Az ehhez szükséges művelet függ a használt számítógéptől/mobilkészüléktől, illetve az operációs rendszertől és a webböngészőtől is.

Ne feledje, hogy ha letiltja cookie-jainkat, weboldalaink nem minden funkciója lesz elérhető.

A www.allaboutcookies.org webhelyen részletes tudnivalókat talál a cookie-k kezeléséhez számos elterjedt böngészőben, illetve tájékozódhat az Ön által használt szoftver dokumentációjából is.

További információ a cookie-król

Keresse fel a www.allaboutcookies.org webhelyet, ha többet szeretne megtudni a cookie-król és azok kezeléséről.

Harmadik felek weboldalai

A BlackRock nem vállal felelősséget a harmadik felek weboldalainkról vagy ebből az adatvédelmi politikából hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalain alkalmazott adatvédelmi politikákért és ügyfélinformáció-kezelési gyakorlatokért.

Biztonság

A BlackRock azáltal védi meg személyes adatait, hogy az ügyletek weboldalainkon való bonyolításához az iparági szabványnak megfelelő, 128 bites hosszúságú kulccsal való SSL-titkosítást támogató böngészőprogram használatát követeli meg. A "128 bites" megjelölés a továbbított adatok titkosításához használatos kulcs hosszára utal: a hosszabb kulcs magasabb szintű biztonságot tesz lehetővé.

Adatvédelmi beállítások:

A jelen oldal az Ön adatvédelmi beállításainak megfelelő működéshez szükséges információkat – ideértve a P3P adatvédelmi elveket ("Privacy Preference Information") – tartalmazhat. Noha megpróbáltuk az oldalon szereplő adatvédelmi információkat a jelen, teljes szövegű online adatvédelmi elvekkel megegyező formában és tartalommal közzétenni, az adatvédelmi elvek és gyakorlat tekintetében a jelen online adatvédelmi elvek az irányadóak.

JogorvoslatAmennyiben Ön úgy érzi, hogy a BlackRock megsértette személyhez fűződő jogait, vagy az Önt adatalanyként megillető jogokat szeretné gyakorolni, az Önt megillető jogok ismertetését a 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Jogsértés esetén Önnek joga van bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság elérhetőségeit a www.naih.hu/ weboldal tartalmazza

Kapcsolattartás

Amennyiben adatvédelmi elveinkkel, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk e-mailben a investor.services@blackrock.com címen, vagy telefonon a +44 800 445 522 számon. Postai úton küldött levélben a következő címen fordulhat hozzánk:

BlackRock
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL

A BlackRock a BlackRock, Inc. védjegye, a BlackRock logó a The PNC Financial Services Group, Inc. szolgáltatási védjegye. A BlackRock a munkavállalók sokfélesége mellett elkötelezett, az esélyegyenlőség elvét alkalmazó munkaadó.