Investerare bör endast välja andelsklasser som är öppna och tillgängliga för deras kundtyp och initiala abonnemangsbelopp.

Ladda ner