Faktabladen med basfakta för investerare som finns med i listan tillhör fonder som är registrerade för försäljning i landet du har valt.  Kontakta ditt lokala investeringsserviceteam om du inte kan hitta faktabladet med basfakta för investerare som du letar efter. Klicka här för att visa BlackRocks KIID/KID-dokument för nyligen lanserade andelsklasser och fonder som du inte haft möjligt att nå tidigare.