Lista obejmuje kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące funduszy zgłoszonych do sprzedaży w wybranym kraju.  W przypadku braku poszukiwanego dokumentu prosimy o kontakt z lokalnym personelem odpowiedzialnym za obsługę inwestorów. Aby przeglądać dokumenty KIID/KID dotyczące nowych klas jednostek i funduszy firmy BlackRock, których nie znaleziono powyżej, proszę kliknąć tutaj.