W serwisie dostępne są dokumenty KIID dotyczące wprowadzonych niedawno klas jednostek i funduszy BlackRock. Przed zapoznaniem się z takim dokumentem, należy upewnić się, że daną klasę jednostek lub fundusz zgłoszono do sprzedaży w kraju, w którym znajduje się użytkownik niniejszego serwisu.  Informacje o rejestracji każdej z klas jednostek i każdego funduszu znajdują się w Macierzy Dystrybucji.  Przechodząc do dokumentów KIID umieszczonych na kolejnej stronie, użytkownik potwierdza, że:
1. sprawdził Macierz Dystrybucji oraz
2. klasę jednostek lub fundusz, którego dotyczy przeglądany dokument KIID, zgłoszono do sprzedaży w kraju, w którym znajduje się użytkownik.

Potwierdzam | Nie potwierdzam