Uvedené dokumenty Klíčové informace pro investory se týkají fondů, které jsou registrovány k prodeji v zemi, kterou jste vybrali. Jestliže nemůžete nalézt hledaný dokument Klíčové informace pro investory, obraťte se na místní tým služeb pro investory.