Du kan visa BlackRocks KIID-dokument för nyligen lanserade andelsklasser och fonder. Innan du visar något KIID-dokument för en nyligen lanserad andelsklass eller fond måste du säkerställa att andelsklassen eller fonden är registrerad för försäljning i det land från vilket du anslutit till denna webbplats.  Registreringsdetaljer för varje enskild andelsklass och fond finns i distributionstabellen.  Genom att gå vidare till KIID-dokumenten på nästa sida bekräftar du att:
1. Du har läst i distributionstabellen; och,
2. den andelsklass eller fonds KIID-dokument som du visar är registrerad för försäljning i det land från vilket du anslutit till denna webbplats.

Jag accepterar | Jag accepterar inte