De oppførte nøkkelinformasjonsdokumentene gjelder for fond som er registrert for salg i landet du har valgt.  Hvis du ikke finner nøkkelinformasjonsdokumentet du ser etter, kontakter du ditt lokale støtteteam for investorer. Klikk her for å se BlackRock-nøkkelinformasjonsdokumentene for nylig lanserte aksjeklasser og fond som du ikke finner ovenfor.