Du kan se BlackRocks nøkkelinformasjonsdokumenter for nylig lanserte aksjeklasser og fond. Før du kan se et nøkkelinformasjonsdokument for en nylig lansert aksjeklasse eller fond, må du kontrollere at aksjeklassen eller fondet er registrert for salg i landet som du får tilgang til dette nettstedet fra.  Registreringsdetaljer for de enkelte aksjeklassene og fondene finnes i distribusjonsmatrisen. Ved å åpne nøkkelinformasjonsdokumentene på neste side bekrefter du at:
1. du har kontrollert distribusjonsmatrisen
2. aksjeklassen eller fondet som du leser nøkkelinformasjonsdokumentet for, er registrert for salg i landet som du får tilgang til dette nettstedet fra.

Godtatt  | Avvist