Τα Έγγραφα Πληροφοριών Βασικού Επενδυτή που αναφέρονται αφορούν αμοιβαία κεφάλαια καταγεγραμμένα προς πώληση στη χώρα που επιλέξατε.  Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το Έγγραφο Πληροφοριών Βασικού Επενδυτή που αναζητείτε, επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα εξυπηρέτησης επενδυτών σας. Κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε τα KIIDs/KIDs της BlackRock για κατηγορίες μετοχών και αμοιβαία κεφάλαια πρόσφατης κυκλοφορίας που δεν ήσασταν σε θέση να εντοπίσετε ανωτέρω.