Μπορείτε να δείτε τα KIIDs της BlackRock για κατηγορίες μετοχών και αμοιβαία κεφάλαια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Πριν την προβολή οποιουδήποτε KIID για κατηγορία μετοχών ή αμοιβαίο κεφάλαιο πρόσφατης κυκλοφορίας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κατηγορία μετοχών ή το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει καταχωριστεί για πώληση στη χώρα από την οποία αποκτάτε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα.  Στοιχεία καταχώρισης για κάθε κατηγορία μετοχών και αμοιβαίο κεφάλαιο περιέχονται στον Πίνακα Διανομής.  Με την πρόσβασή σας στα KIIDs της επόμενης σελίδας επιβεβαιώνετε ότι:
1. Έχετε ελέγξει τον Πίνακα Διανομής, και,
2. η κατηγορία μετοχών ή το αμοιβαίο κεφάλαιο για το KIID που βλέπετε είναι καταχωρισμένη για πώληση στη χώρα από όπου έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα.

Δέχομαι | Δεν αποδέχομαι or Δεν δέχομαι