Για να δείτε τα Έγγραφα βασικών πληροφοριών (KID) για συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) για τα BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF, ανατρέξτε στα σχετικά έγγραφα παρακάτω. 

BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF Class C EUR Greek - KID

BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF Class D EUR Greek - KID

BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF Class E EUR Greek - KID

BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF Class F EUR Greek - KID

Τα Έγγραφα Πληροφοριών Βασικού Επενδυτή που αναφέρονται αφορούν αμοιβαία κεφάλαια καταγεγραμμένα προς πώληση στη χώρα που επιλέξατε.  Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το Έγγραφο Πληροφοριών Βασικού Επενδυτή που αναζητείτε, επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα εξυπηρέτησης επενδυτών σας. Κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε τα KIIDs/KIDs της BlackRock για κατηγορίες μετοχών και αμοιβαία κεφάλαια πρόσφατης κυκλοφορίας που δεν ήσασταν σε θέση να εντοπίσετε ανωτέρω.