Dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov uvedené v zozname sú určené pre fondy, ktoré sú zaregistrované na predaj v krajine, ktorú ste zvolili.  Ak nemôžete nájsť potrebný dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, obráťte sa na svoj miestny investorský servisný tím.