Przypominamy inwestorom, że należy wybierać te klasy jednostek, które są dla nich dostępne, odpowiadają typowi klienta i charakteryzują się odpowiednią kwotą początkowego zapisu.

Pobierz