U kunt de Essentiële Beleggersinformatie voor recent geïntroduceerde fondsen en aandelenklassen van BlackRock inzien. Voordat u de Essentiële Beleggersinformatie voor een recent geïntroduceerd fonds of aandelenklasse inziet, dient u zich ervan te verzekeren dat deze aandelenklasse of dit fonds geregistreerd is voor verkoop in het land van waar u deze website bezoekt.  Gegevens over de registratie van elk fonds en elke aandelenklasse zijn te vinden in het distributie-overzicht.  Wanneer u kennisneemt van de Essentiële Beleggersinformatie op de volgende pagina, bevestigt u dat:
1. u het distributie-overzicht hebt geraadpleegd; en
2. de aandelenklasse of het fonds waarvoor u de Essentiële Beleggersinformatie wilt bekijken, geregistreerd is voor verkoop in het land van waaruit u deze website bezoekt.

Ik accepteer deze voorwaarden | Ik accepteer deze voorwaarden niet